Bank van Turnhout

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Gemeentestraat
Locatie Gemeentestraat 2-4, Turnhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Turnhout (adrescontroles: 27-02-2007 - 27-02-2007).
  • Inventarisatie Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Bank van Turnhout

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als monument Neoclassicistisch herenhuis en Bank van Turnhout

Deze bescherming is geldig sinds 19-04-1999.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eenheidsbebouwing met neoclassicistische gevel uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, in totaal elf traveeën, die samen met het hoekhuis en de aanpalende huizen in de Warandestraat een homogeen straatbeeld vormt; in 1913 werd door architect A. Pauwels een aanvraag ingediend voor het inrichten van burelen en het toebrengen van veranderingen aan een bestaand gebouw, eigendom der maatschappij "De Bank van Turnhout". Vermoedelijk gaat het om het huidige complex (zie oude foto's) dat kort nadien een nieuwe voorgevel kreeg; de later naar ontwerp van architect J. Crols bijgebouwde dakverdieping, dateert van 1923.

Twee dubbelhuizen, respectievelijk van vier en zeven traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (leien), waarvan de dakkapellen om de twee traveeën alterneren met een halsvormig verhoogde tussentravee; alleen op nummer 4 bleven de oorspronkelijke frontons op de topgevels bewaard, samen met een veelkleurig wapenschild van Turnhout in de deurtravee.

Bepleisterde, beschilderde lijstgevels op arduinen plint, horizontaal geritmeerd door schijnvoegen, kordons, panelen en kroon- en tandlijstjes op consoles, onderbroken door verticaliserende pilasters. Begane grond met getoogde vensters en -deuren in sobere bandomlijsting, verdieping met rechthoekige vensters in eenvoudig entablement.

  • Stadsarchief Turnhout, Bouwaanvragen, 1913, dossier 36; 1923, dossier 60.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gemeentestraat

Gemeentestraat (Turnhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.