erfgoedobject

Bank van Turnhout

bouwkundig element
ID
11993
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11993

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eenheidsbebouwing met neoclassicistische gevel uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, in totaal elf traveeën, die samen met het hoekhuis en de aanpalende huizen in de Warandestraat een homogeen straatbeeld vormt; in 1913 werd door architect A. Pauwels een aanvraag ingediend voor het inrichten van burelen en het toebrengen van veranderingen aan een bestaand gebouw, eigendom der maatschappij "De Bank van Turnhout". Vermoedelijk gaat het om het huidige complex (zie oude foto's) dat kort nadien een nieuwe voorgevel kreeg; de later naar ontwerp van architect J. Crols bijgebouwde dakverdieping, dateert van 1923.

Twee dubbelhuizen, respectievelijk van vier en zeven traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (leien), waarvan de dakkapellen om de twee traveeën alterneren met een halsvormig verhoogde tussentravee; alleen op nummer 4 bleven de oorspronkelijke frontons op de topgevels bewaard, samen met een veelkleurig wapenschild van Turnhout in de deurtravee.

Bepleisterde, beschilderde lijstgevels op arduinen plint, horizontaal geritmeerd door schijnvoegen, kordons, panelen en kroon- en tandlijstjes op consoles, onderbroken door verticaliserende pilasters. Begane grond met getoogde vensters en -deuren in sobere bandomlijsting, verdieping met rechthoekige vensters in eenvoudig entablement.

  • Stadsarchief Turnhout, Bouwaanvragen, 1913, dossier 36; 1923, dossier 60.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bank van Turnhout [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11993 (Geraadpleegd op )