Anzegem

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ gemeente

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Anzegem
Deelgemeente Onbepaald
Straat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Anzegem (geografische inventarisatie: 01-06-2004 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

ALGEMENE SITUERING

Sinds 1 januari 1977 samengesteld uit Anzegem, Gijzelbrechtegem (sinds 1971), Ingooigem, Kaster, Tiegem en Vichte. Fusiegemeente van 13.902 inwoners en 4.179 ha. (cijfers december 2004).
Gerechtelijk en administratief behoort Anzegem tot het arrondissement Kortrijk, kanton Anzegem. Op kerkelijk gebied behoort het sinds 1834 tot het bisdom Brugge.

De fusiegemeente bezit een gevarieerd landschap, gekenmerkt door het interfluvium tussen Schelde en Leie. De landbouw drukt de grootste stempel op het landschap, er zijn verschillende grote kouters met open landschap. Tevens is Anzegem de bosrijkste gemeente van het arrondissement Kortrijk, vermeldenswaardig zijn het Bassegembos (Kaster), de Spitaalbossen (Anzegem) en het Bouvelobos (Anzegem-Wortegem) en het Hellebos (Tiegem-Ingooigem).

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Anzegem, Deelgemeenten Anzegem, Gijzelbrechtegem, Ingooigem, Kaster, Tiegem en Vichte, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL27, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Anzegem

Anzegem (Anzegem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Gijzelbrechtegem

Gijzelbrechtegem (Anzegem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Ingooigem

Ingooigem (Anzegem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kaster

Anzegem (Anzegem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Tiegem

Tiegem (Anzegem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Vichte

Vichte (Anzegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.