erfgoedobject

Steegbeluik Poort van de Witte Wever

bouwkundig element
ID: 12003   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12003

Juridische gevolgen

Beschrijving

Op Graatakker ingeplante, eenzijdig bebouwde steeg met voormalige weverswoningen, opklimmend tot de 19de eeuw.

Arbeidershuizen van twee, soms drie traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak, opgetrokken volgens spiegelbeeldschema. Verankerde bakstenen, bepleisterde of gecementeerde lijstgeveljes met rechthoekige muuropeningen, soms nog met houten lateien. Niettegenstaande een aantal aanpassingen bleven schaal en eigenheid bewaard.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997

Aanvullende informatie

Van de oorspronkelijke bebouwing van de steeg blijven slechts twee woningen bewaard. De andere woningen met nummers 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 24 werden inmiddels verbouwd met verlies van erfgoedwaarde.

  • Informatie verstrekt door IOED Erfgoed Noorderkempen in 2017.
Auteurs : Jacobs, Els
Datum: 05-08-2019

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Steegbeluik Poort van de Witte Wever [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12003 (Geraadpleegd op 28-02-2020)