Herstappe

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ gemeente

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Herstappe
Deelgemeente Onbepaald
Straat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Herstappe (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Taalgrensgemeente, met vanaf 1963 taalfaciliteiten voor de Franstaligen. Landbouwgemeente (voornamelijk graangewassen). Straatdorp met de bebouwing, voornamelijk vierkanthoeven, geconcentreerd aan de Dorpsstraat.

Eerste vermelding in 1143 als Hastaples. De bewoning klimt op tot de Romeinse periode; de Romeinse wegen Bavai - Tongeren - Keulen, Tongeren - Hoei - Aarlen en Lauw - Herstal lopen door het grondgebied.

Luikse heerlijkheid, bezit van het Sint-Janskapittel van Luik. De voogdij, een leen gereleveerd voor het feodaal hof van Luik, was in 1351 in bezit van ridder Jean de la Grange (de Schueren); vanaf de 16de eeuw van de heren van Odeur. De schepenbank, de meier en griffier waren gemeenschappelijk voor het nabijgelegen Kemexhe; er werd Luiks recht gesproken, met beroep bij de Luikse schepenbank.

De Sint-Jan-de-Doperparochie was een filiaal van de kerk van Rutten, waarbij het begevings- en dooprecht in handen van de pastoor van Rutten waren; de tienden kwamen toe aan de abdij van Burtscheid bij Aken. De oude kerk werd afgebroken in 1858-1859.

Omwille van de taalfaciliteiten bleef de gemeente na de fusionering zelfstandig, en is thans qua bevolkingsaantal de kleinste gemeente van België.

Oppervlakte: 135 hectare. Aantal inwoners (1989): 93.

  • BAUWENS-LESENNE M., Bibliografisch repertorium van de oudheidkundige vondsten in Limburg, behoudens Tongeren-Koninksem (vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Brussel, 1968, p.126-127.
  • HERBILLON J. & STEVENS A., Toponymie de Herstappe. Province de Limbourg, in: HERBILLON J., Toponymie de la Hesbaye liégeoise, vol.II, XII, Wetteren, 1947, p.659-727.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kantons Riemst en Tongeren

Herstappe, Riemst, Tongeren (Limburg)

omvat Gemeentehuis van Herstappe en gemeenteschool

Dorpsstraat 5, Herstappe (Limburg)

omvat Gesloten hoeve

Dorpsstraat 22, Herstappe (Limburg)

omvat Gesloten hoeve

Dorpsstraat 3, Herstappe (Limburg)

omvat Gesloten hoeve

Kerkstraat 3, Herstappe (Limburg)

omvat Gesloten hoeve van 1782

Dorpsstraat 4, Herstappe (Limburg)

omvat Gesloten hoeve van 1864

Dorpsstraat 6, Herstappe (Limburg)

omvat Hoeve met losstaande bestanddelen

Dorpsstraat 21, Herstappe (Limburg)

omvat Knotes als hoekboom

Villers-l'Evêque straat (Herstappe)

omvat Parochiekerk Sint-Jan de Doper

Kerkstraat zonder nummer, Herstappe (Limburg)

omvat Tolhuis

Dorpsstraat 10, Herstappe (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.