erfgoedobject

't Steentje

bouwkundig element
ID
12028
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12028

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed 't Steentje
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Gebouwd in neo-Vlaamserenaissance-stijl van 1922, in opdracht van het gemeentebestuur naar ontwerp van stadsarchitect L. Van Ravestyn ter plaatse van het vroegere zogenaamde "Saracijnshoofd"; tot voor de oprichting van het huidige stadhuis, huisvesting voor burgerlijke stand, stadsontvanger, politie, archief, muziekschool en brandweer. Sedert 1995 V.V.V.-kantoor. Renovatiewerken uitgevoerd in 1995.

Het huidige "Steentje" werd opgericht ter vervanging van het oude, gelegen op de markt tussen Sint-Pieters en de huidige bebouwing ten westen; ofschoon het één der oudste stadsgebouwen van Turnhout was (onder meer met kleine gevangenis), werd het in 1904 gesloopt.

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leien) met dakkapelletje. Combinatie van lijst- en trapgevel in neotraditionele bak- en zandsteenstijl met typerende speklagen, druiplijsten, hoekkettingen, sierankers, kruiskozijnen, omlijste korfboogdeur, glas-in-loodramen. Licht vooruitgeschoven rechter travee met trapgevel waarop wapenschild van Turnhout. Linker travee met korfboogdoorgang refererend aan voormalige poort, leidend naar achterin gelegen 19de-eeuwse bedrijfsgebouwen (nummer 43/ Otterstraat nummer 13). Zijgevels en achterbouw in gelijkaardige stijl; laatstgenoemde, eigendom van de kerkfabriek van Sint-Pieters, is nog in renovatie.

Vermeldenswaardige interieurelementen uit de bouwperiode zijn de trap, de haard in de vergaderzaal en het sluitwerk van de ramen; zolder met zichtbaar dakgebint.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: 't Steentje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12028 (Geraadpleegd op 12-06-2021)