Uikhoven

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Maasmechelen
Deelgemeente Uikhoven
Straat
Locatie Uikhoven (Maasmechelen)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Maasmechelen (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tot de tweede helft van de 12de eeuw lag Uikhoven op de rechter Maasoever en hoorde bij het domein Geulle (Nederland), eigendom van de abdij Cornelismunster bij Aken. Door een verplaatsing van de Maasbedding komt het op de linkeroever te liggen. In 1298 maakt de abdij Cornelismunster Geulle-Uikhoven over aan de heer van Montjoie en Valkenburg. In 1300 ruilt deze Uikhoven voor een ander goed met de heer van Rekem; van dan af maakt Uikhoven deel uit van het graafschap Rekem. Op juridisch gebied was het afhankelijk van de schepenbank van Rekem. De gemeente had een eigen burgemeester.

In 1677 heeft Uikhoven te lijden van militaire inkwartieringen, en in 1702 van plunderingen. De ligging, vlak bij de Maas, is oorzaak van regelmatige overstromingen, onder meer in 1617-1618, 1624, 1729, 1740, 1751, 1783, 1850, 1880-1881 en 1926. In 1628 wordt door de graaf van Rekem begonnen met de bouw van de Maasdijk, uitgebreid in 1726.

Op kerkelijk gebied behoort Uikhoven tot de Sint-Niklaasparochie, oorspronkelijk een kapel van de kerk van Geulle, later van Rekem. In 1623 wordt het een zelfstandige parochie, met patronaatsrecht en tienden in bezit van de graaf van Rekem.

Door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart (1822-1826) wordt Uikhoven van Rekem afgesneden.

De oorspronkelijke bebouwing langsheen de Schoorstraat (Ferrariskaart), die parallel met en vlak langds de Maas loopt, breidde zich in de eerste helft van de 19de eeuw uit langsheen de weg naar Rekem (Pastoor Goossenslaan). Het gehucht Daaluikhoven, in het noorden van de gemeente, komt eigenaardig genoeg niet voor op de Ferrariskaart, terwijl het in de Atlas van de Buurtwegen (1846) toch reeds in zijn huidige omvang staat aangeduid.

Uikhoven was steeds een landbouwersdorp. Thans is 70% van de huidige, actieve bevolking werkzaam buiten de gemeente.

Oppervlakte: 414 hectare. Aantal inwoners (1970): 3.046.

  • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Maasmechelen. Brussel, 1972, p.31-32.
  • REMANS A., Over Uikhoven en de stichtingsacte van de parochie (1623). (Limburg, 48, 1969, p.108-128).
  • VERBOIS R., Uikhoven in het verleden. [Rekem], 1978.
  • VAN DE WEERD H., Uyckhoven. (Limburg, 1924, p.85).
  • VAN DIJCK A., Kleine kroniek van Uikhoven. (Het Oude Land van Loon, 2, 1947, p.87-88).

Bron: Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Maasmechelen

Maasmechelen (Limburg)

omvat Boerenhuis

Pastoor Goossenslaan 150, Maasmechelen (Limburg)

omvat Boerenhuis

Pastoor Goossenslaan 104, Maasmechelen (Limburg)

omvat Burgerhuis

Pastoor Goossenslaan 61, Maasmechelen (Limburg)

omvat Burgerhuis

Schoorstraat 15, Maasmechelen (Limburg)

omvat Burgerhuizen

Pastoor Goossenslaan 85-87, Maasmechelen (Limburg)

omvat Daaluikhoven

Uikhoven (Maasmechelen)

omvat Dorpswoning

Pastoor Goossenslaan 75, Maasmechelen (Limburg)

omvat Dorpswoning

Paanhuisstraat 19, Maasmechelen (Limburg)

omvat Dorpswoning

Paanhuisstraat 7, Maasmechelen (Limburg)

omvat Dorpswoning

Schoorstraat 114, Maasmechelen (Limburg)

omvat Eclectisch burgerhuis

Pastoor Goossenslaan 90, Maasmechelen (Limburg)

omvat Gemeenteschool

Pastoor Goossenslaan 148, Maasmechelen (Limburg)

omvat Gesloten hoeve

Pastoor Goossenslaan 49, Maasmechelen (Limburg)

omvat Hoeve met losstaande bestanddelen

Pastoor Goossenslaan 4, Maasmechelen (Limburg)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losstaande bestanddelen

Schoorstraat 32, Maasmechelen (Limburg)

omvat Kapel

Pastoor Goossenslaan zonder nummer, Maasmechelen (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Schoorstraat 42, Maasmechelen (Limburg)

omvat Parochiekerk Sint-Niklaas

Schoorstraat 11, Maasmechelen (Limburg)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Pastorie van de Sint-Niklaasparochie

Schoorstraat 13, Maasmechelen (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.