erfgoedobject

Herenhuis

bouwkundig element
ID: 12048   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12048

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herenhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Heden Ministerie van Financiën. Bestuur van douanen en accijnzen. Vrijstaand herenhuis met dubbelhuisopstand in eclectische stijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, van tweemaal drie traveeën, twee bouwlagen, tentdak met dakkapellen (leien) en noordelijke aanbouwsels. Omringende tuin met grote bomen en recente bijgebouwen.

Bakstenen lijstgevels op arduinen plint met keldervensters, verlevendigd met gesinterde lagen, beschilderde muurbanden, arduinen diamantkoppen, dito puilijst en kordonvormende lekdrempels op de tweede bouwlaag, panelen en een gevelbeindiging met kordons, fries van gekleurde tegels en houten kroonlijst op klossen; de decoratieve uitwerking beperkt zich tot voor- en oostzijgevel.

Risalietvormende inkomtravee, aan de voorgevel vermeerderd met balkon, aan de oostelijke zijgevel uitgewerkt als kolossale erker, aan de achtergevel verhoogd tot toren onder ingesnoerde spits. Rechthoekige muuropeningen onder arduinen latei en ontlastingsboog; vernieuwde ramen; originele vleugeldeuren van hout, glas en smeedwerk en bovenlichten met glas in lood aan voor- en oostgevel.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12048 (Geraadpleegd op 18-01-2021)