erfgoedobject

Clarissenklooster

bouwkundig element
ID
12057
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12057

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Clarissenklooster
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Klooster naar ontwerp van de architecten C. Vanhout en P. Schellekens, 1967-1968; in gebruik genomen op 14/7/1970; voorheen woonden de clarissen in de Draaiboomstraat.

Door weilanden en latere begroeiing omgeven complex met sterk gesloten karakter, overeenkomstig de geest van de orde. Constructie van baksteen en beschilderd (exterieur) beton, bestaande uit verschillende, in elkaar grijpende rechthoekige volumes van één tot drie bouwlagen, aan de buitenzijde enkel gereleveerd door schuine dakvormen en schaarse, rechthoekige vensters met ramen van rode gemoffelde aluminium.

De ateliers, waar de geklede wassen Onze-Lieve-Vrouwebeelden worden gemaakt, de hostiebakkerij, en zo meer vormen een aaneengesloten geheel, voorafgegaan door de groentetuin, en via een glazen gang verbonden met het eigenlijke klooster; opvallend zijn de talrijke binnentuinen.

De cellen in groepen van vier tot zes zijn gegroepeerd rondom een centrale hal. Refter, recreatiekamer en noviciaat liggen aan de zuidkant van het complex. Slechts enkele ruimten zijn publiek toegankelijk, met name een deel van de kerk, die alleen daglicht krijgt door de koepel boven het altaar, en de onvangsthal.

  • Plannen Vanhout-Schellekens.
  • DE KOK H., Gids voor het oude Turnhout en omgeving, deel 1, Stad Turnhout, Antwerpen, 1980, p. 260.

Bron: DE SADELEER S. & PLOMTEUX G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Plomteux, Greet; De Sadeleer, Sibylle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Clarissenklooster [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12057 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.