erfgoedobject

Clarissenklooster

bouwkundig element
ID: 12057   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12057

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Clarissenklooster
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Klooster naar ontwerp van de architecten C. Vanhout en P. Schellekens, 1967-1968; in gebruik genomen op 14/7/1970; voorheen woonden de clarissen in de Draaiboomstraat.

Door weilanden en latere begroeiing omgeven complex met sterk gesloten karakter, overeenkomstig de geest van de orde. Constructie van baksteen en beschilderd (exterieur) beton, bestaande uit verschillende, in elkaar grijpende rechthoekige volumes van één tot drie bouwlagen, aan de buitenzijde enkel gereleveerd door schuine dakvormen en schaarse, rechthoekige vensters met ramen van rode gemoffelde aluminium.

De ateliers, waar de geklede wassen Onze-Lieve-Vrouwebeelden worden gemaakt, de hostiebakkerij, en zo meer vormen een aaneengesloten geheel, voorafgegaan door de groentetuin, en via een glazen gang verbonden met het eigenlijke klooster; opvallend zijn de talrijke binnentuinen.

De cellen in groepen van vier tot zes zijn gegroepeerd rondom een centrale hal. Refter, recreatiekamer en noviciaat liggen aan de zuidkant van het complex. Slechts enkele ruimten zijn publiek toegankelijk, met name een deel van de kerk, die alleen daglicht krijgt door de koepel boven het altaar, en de onvangsthal.

  • Plannen Vanhout-Schellekens.
  • DE KOK H., Gids voor het oude Turnhout en omgeving, deel 1, Stad Turnhout, Antwerpen, 1980, p. 260.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Clarissenklooster [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12057 (Geraadpleegd op 18-01-2021)