Gasthuishoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Heizijde
Locatie Heizijde 36, Turnhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Turnhout (adrescontroles: 27-02-2007 - 27-02-2007).
  • Inventarisatie Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gasthuishoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Hoeve Gasthuishoeve

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-1974.

is beschermd als cultuurhistorisch landschap Hoeve Gasthuishoeve met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-1974.

Beschrijving

Ingeplant in een bocht van de straat. Reeds vermeld in 1656, als schenking van Cornelis Lantschot aan het gasthuis; waarschijnlijk ging het om een eerder gebouwde, lemen hoeve, die in de 18de eeuw door de huidige bakstenen werd vervangen. Hoeve met losstaande bestanddelen behorend tot het hoofdtype van de grote Kempense boerderij, met woonstalhuis, afzonderlijk schuur tegenover de stal ten noorden, later stalletje en wagenhuis ten westen; zuidoostelijke hoek ingenomen door een met gras begroeide boomgaard.

Woonstalhuis uit de 18de eeuw, met woongedeelte van vijf traveeën en stal van vier, één bouwlaag en zeer hoog zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), met latere noordwestelijke uitbouw onder lessenaarsdak. Verankerde baksteenbouw met gemetselde daklijsten van hol- en bolrond gevormde bakstenen; zijpuntgevels met aandak, vlechtingen en schouderstukken.

Woonhuis met houten kruisvensters onder strekse boog, met luiken voor de diepliggende opendraaiende onderhelft en onderdorpels van arduin; kleine roedeverdeling. Rechthoekige deur met bovenlicht zie vensters. Woonkamer met Kempense haard uit de 18de eeuw, bewaarde 18de-eeuwse binnendeuren, ten noorden opkamer en kelder.

Stal met segmentboogvensters en sporen van voormalige, heden dichtgemetselde rondboogpoort; zijpuntgevel met tweedelige rechthoekige deur en getoogd laadluik in de top. Vermeldenswaardig zijn de grenen zolderbalken die de plaats innemen van de gebruikelijke moerbalken; eikenhouten dakspanten, bestaande uit twee jukken en een nokspant.

Driebeukige langsschuur van vijf traveeën, oorspronkelijk onder schilddak met stro, heden onder zadeldak met Vlaamse pannen. Verankerde baksteenbouw met rechthoekige schuurpoorten onder houten latei; gebinten met twee ankerbalken en spant, bestaande uit één juk en één nokspant. Zuidelijke uitbouw onder lessenaarsdak, met verticale plankbeschieting.

Wagenhuis van zes traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de woonstalhuis, mechanische pannen) met horizontale, gepotdekselde plankbeschieting.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier A/0254/2.
  • Plannen architect E. Wauters.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Heizijde

Heizijde (Turnhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.