erfgoedobject

Gasthuishoeve

bouwkundig element
ID
12058
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12058

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gasthuishoeve
  Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

 • is aangeduid als beschermd monument Hoeve Gasthuishoeve
  Deze bescherming is geldig sinds 20-12-1974

 • is aangeduid als beschermd cultuurhistorisch landschap Hoeve Gasthuishoeve met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 20-12-1974

Beschrijving

Ingeplant in een bocht van de straat. Reeds vermeld in 1656, als schenking van Cornelis Lantschot aan het gasthuis; waarschijnlijk ging het om een eerder gebouwde, lemen hoeve, die in de 18de eeuw door de huidige bakstenen werd vervangen. Hoeve met losstaande bestanddelen behorend tot het hoofdtype van de grote Kempense boerderij, met woonstalhuis, afzonderlijk schuur tegenover de stal ten noorden, later stalletje en wagenhuis ten westen; zuidoostelijke hoek ingenomen door een met gras begroeide boomgaard.

Woonstalhuis uit de 18de eeuw, met woongedeelte van vijf traveeën en stal van vier, één bouwlaag en zeer hoog zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), met latere noordwestelijke uitbouw onder lessenaarsdak. Verankerde baksteenbouw met gemetselde daklijsten van hol- en bolrond gevormde bakstenen; zijpuntgevels met aandak, vlechtingen en schouderstukken.

Woonhuis met houten kruisvensters onder strekse boog, met luiken voor de diepliggende opendraaiende onderhelft en onderdorpels van arduin; kleine roedeverdeling. Rechthoekige deur met bovenlicht zie vensters. Woonkamer met Kempense haard uit de 18de eeuw, bewaarde 18de-eeuwse binnendeuren, ten noorden opkamer en kelder.

Stal met segmentboogvensters en sporen van voormalige, heden dichtgemetselde rondboogpoort; zijpuntgevel met tweedelige rechthoekige deur en getoogd laadluik in de top. Vermeldenswaardig zijn de grenen zolderbalken die de plaats innemen van de gebruikelijke moerbalken; eikenhouten dakspanten, bestaande uit twee jukken en een nokspant.

Driebeukige langsschuur van vijf traveeën, oorspronkelijk onder schilddak met stro, heden onder zadeldak met Vlaamse pannen. Verankerde baksteenbouw met rechthoekige schuurpoorten onder houten latei; gebinten met twee ankerbalken en spant, bestaande uit één juk en één nokspant. Zuidelijke uitbouw onder lessenaarsdak, met verticale plankbeschieting.

Wagenhuis van zes traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de woonstalhuis, mechanische pannen) met horizontale, gepotdekselde plankbeschieting.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier A/0254/2.
 • Plannen architect E. Wauters.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gasthuishoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12058 (Geraadpleegd op 18-05-2021)