Hoeve Blijkhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Heizijde
Locatie Heizijde 51-53, Turnhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Turnhout (adrescontroles: 27-02-2007 - 27-02-2007).
  • Inventarisatie Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Blijkhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Hoeve gelegen tegenover Boones Blijk, wellicht voormalige afhankelijkheid hiervan zie gevelsteen met inscriptie "E.B.D.S." 1898 (Emile Boone-De Somer); heden ingericht als feestzaal.

U-vormig complex met woonstalhuis (voorbouw en oostvleugel), bakhuis en wagenhuis (westvleugel) en vrijstaande schuur parallel aan de stal aan oostzijde; later bijgebouwde vleugel aan zuidzijde; in kern opklimmend tot 1898, doch sterk gerenoveerd in functie van huidige bestemming, naar ontwerp van Architectenburo Caron-Van Baelen.

Verankerde bakstenen gebouwen onder pannen zadeldak, sober versierd met verschillend uitgewerkte tandlijsten. Woonhuisgedeelte van vijf traveeën met dubbelhuisopstand en beluikte segmentbogige muuropeningen; nog aanwezige Kempense haard met voorraadkast en rode tegelvloer. Korfbogige stalpoorten.

Tweebeukige langsschuur van vijf traveeën gemarkeerd door verankerde lisenen en baksteenfriezen; korfboogpoorten en rechthoekige vensters; latere uitbouw onder lessenaarsdak aan oostzijde.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Heizijde

Heizijde (Turnhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.