Grasheide

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Putte
Deelgemeente Putte
Straat
Locatie Putte (Putte)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Putte (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zuidoostelijk gehucht van Putte met 1.730 inwoners op 1-1-1995, van west naar oost grenzend aan Rijmenam (Bonheiden), Keerbergen en Schriek (Heist-op-den-Berg). Jongste woonkern van Putte nog niet vermeld op de Ferraris- en Vandermaelenkaarten, toponiem "Grasheyde" voor een deel van het grondgebied wel voorkomend op de Poppkaart waarbij voor het huidige gehucht alleen verspreide hoevebouw ingetekend is; in de tweede helft van de 19de eeuw uitgegroeid tot een langgerekt straatgehucht dat in 1905 een zelfstandige parochie werd. Thans nog steeds vrij schaars bebouwd, landelijk gehucht met dorpskern rondom de Sint-Gerardus-Majellakerk van 1910 en een kleine concentratie van bebouwing ter hoogte van het kruispunt Leuvensebaan, Schrieksesteenweg en Tinstraat. Volgens oude kaarten verspreide (omgrachte) hoeven waarvan enkele, al dan niet aangepast, bewaard bleven zoals de Heerkenshoeve (Heerkenslei nummer 1), de Latoenehoeve (Kaaslei nummer 2) en de Peerdeveehoeve (Paardenstraat nummer 5).

  • DIRIKEN P., Geogids Groentestreek, s.l., 1995, p. 77.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel - Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Relaties

maakt deel uit van Putte

Putte (Putte)

omvat Afspanning Het Hoefijzer

Schrieksesteenweg 68, 68A, Putte (Antwerpen)

omvat Blaek Bosch Hoef

Vijfheide 2, Putte (Antwerpen)

omvat Boerenhuis

Wolzakken 20, Putte (Antwerpen)

omvat Dorpswoning

Schrieksesteenweg 35, Putte (Antwerpen)

omvat Haachtsebaan

Haachtsebaan (Putte)

omvat Heerkenslei

Heerkenslei (Putte)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kerkhoflei

Kerkhoflei (Putte)

omvat Langgestrekte hoeve

Grensstraat 47, Putte (Antwerpen)

omvat Langgestrekte hoeve

Plasstraat 12, Putte (Antwerpen)

omvat Langgestrekte hoeve

Uilevelden 11, Putte (Antwerpen)

omvat Langgestrekte hoeve

Wolzakken 1A, 3, Putte (Antwerpen)

omvat Latoenehoeve

Kaaslei 2, Putte (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Meester van der Borghtstraat

Meester van der Borghtstraat (Putte)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Pastorijstraat

Pastorijstraat (Putte)

omvat Peerdeveehoeve

Paardenstraat 3-5, Putte (Antwerpen)

omvat Schuur de Boerenkathedraal

Schrieksesteenweg 64, Putte (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.