Neogotische bidkapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Herentalsstraat
Locatie Herentalsstraat 6, Turnhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Turnhout (adrescontroles: 27-02-2007 - 27-02-2007).
  • Inventarisatie Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neogotische bidkapel

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen de rijhuizen ingeplante, neogotische bidkapel van 1897, opgetrokken naar ontwerp van architect P.J. Taeymans ten behoeve van de zogenaamde "Franse Congregatie".

Eenvoudige bakstenen constructie onder leien zadeldak (nok loodrecht op de straat). Puntgevel met sokkel, kordons, speklagen, dekstenen en portaal van arduin; bekronend, witstenen Onze-Lieve-Vrouwebeeld. Spitsbogige muuropeningen; portaal met geprofileerde booglijsten op ranke zuiltjes, timpaan met banderol met opschrift: "Salut Regina Coelorum" boven houten vleugeldeur met mooi smeedijzeren beslag

Interieur: eenbeukige, rechthoekige ruimte met driezijdig koor; bepleisterde, beschilderde wanden; kruisribgewelf op halfzuiltjes met composiet kapiteel en polygonale sokkel met bladwerk. Witmarmeren altaar door N. Daems, met gepolychromeerd en gestoffeerd Onze-Lieve-Vrouwebeeld, geplaatst na de Tweede Wereldoorlog. Mooie neogotische houten preekstoel naar ontwerp van Taeymans, uitgevoerd door Moerman. Glas-in-loodramen met taferelen uit het leven van Maria, gedateerd 1898 in het koor.

  • Stadsarchief Turnhout, Bouwaanvragen, Huizen algemeen, 1897, doss. 28.
  • DE BONT Y., 100 jaar wonen in Turnhout, Architectuur van 1895 tot 1995, Zellik, 1995, p. 24, 111.
  • DE KOK H., Gids voor het oude Turnhout en omgeving, Dl. 1, Stad Turnhout, Antwerpen, 1980, p. 192-193.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

maakt deel uit van Herentalsstraat

Herentalsstraat (Turnhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.