erfgoedobject

Sint-Elooiswijk

bouwkundig geheel
ID: 120736   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/120736

Juridische gevolgen

Beschrijving

Rijen arbeidershuizen, tussen 1932 en 1934 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel, vermoedelijk naar ontwerp van René Doom, in 1951 aangevuld met 34 duplexappartementen voor bejaarden (gesloopt) en in 1971 met het eerste appartementsgebouw van de maatschappij.

Bouwgeschiedenis en situering

Tussen 1932 en 1934 liet de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel tientallen huizen optrekken aan de pas aangelegde Sint-Elooisstraat (nummer 11-67 en 14-76), vermoedelijk naar ontwerp van stadsarchitect René Doom. In 1951 vulde ze dit aan met 34 duplexappartementen voor bejaarden aan het Sint-Elooisplein. Aan hetzelfde plein realiseerde de maatschappij in 1971 haar 4.000ste woning in een appartementsgebouw, één van haar eerste meergezinswoningen. Een herdenkingssteen herinnert aan de eerste steenlegging 8 juni 1969 door Minister van het Gezin en van de Huisvesting G. Breyne. De duplexwoningen werden circa 2010 gesloopt.

Typering en beschrijving

De interbellumarchitectuur aan de Sint-Elooisstraat bestaat uit tweewoonsten met voortuintjes en lijstgevels, waaronder een type van twee bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), met aan weerszijden een aanbouw van één bouwlaag onder lessenaarsdak, overluifelde deuromlijstingen en typerend metselverband. Andere tweewoonsten van één bouwlaag onder zadeldak of wolvendak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), met dakkapel (nummer 27-29), gekoppelde vensterrisalieten met afgeronde buitenhoek waarnaast overluifelde deur (nummer 40-42) of consolevormige uitwerking van metselwerk onder kroonlijst en overluifelde deur (nummer 74).

De duplexwoningen sloten qua architectuur aan bij het typische baksteentraditionalisme van de naoorlogse volkswijken: per drie gekoppelde woningen van twee bouwlagen in rode baksteen onder een pannen zadeldak, met de toegangsdeur tot de twee appartementen aan beide zijden. Het appartementsgebouw telt vijf bouwlagen onder plat dak en heeft een eenvoudig bakstenen parement.

Op het Sint-Elooisplein bevindt zich een beeld van Sint-Eloois van A. Van Peteghem, afkomstig van het voormalig handelshuis van ijzerhandel De Meester op de Grote Markt, evenals een Kleine Onze-Lieve-Vrouwekapel.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van de zware aantasting van de erfgoedwaarde.

  • Stadsarchief Roeselare, Bouwvergunningen 112/1933 & 113/1933.
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 3330, Roeselare, Meenensteenweg.
  • DE GUNSCH A., METDEPENNINGHEN C., TANSENS A. & VANNESTE P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.
  • LEFERE G. 1951: Roeselare, Huisvesting, 4-5, 54-55.
  • VAN PETEGHEM R. 1996: Gevelbeeldhouwwerk van Adolf Van Peteghem in Roeselare, Rollarius 3, 105.
  • VERMEULEN B. 1995: 75 jaar Bouwmaatschappij De Mandel 1920-1995, Roeselare, 34, 37-38, 47 & 77.

Bron     : -
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vandeweghe, Evert, Vanneste, Pol
Datum  : 2016

Aanvullende informatie

Anno 2014 zijn de duplexwoningen aan het Sint-Elooisplein niet langer bewaard.
Auteurs : Verhelst, Julie
Datum: 12-06-2014

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sint-Elooiswijk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/120736 (Geraadpleegd op 11-07-2020)