Lede

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lede
Deelgemeente Lede
Straat
Locatie Lede (Lede)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Lede (geografische inventarisatie: 01-01-1978 - 31-12-1978).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen aan de spoorlijn Gent-Aalst, 1.211 hectare, 10.350 inwoners. Industriële productie van bouwmaterialen, breigoederen, zuivelwaren, schoenen en confectie. Woonfunctie voor pendelaars naar Brussel, Aalst, Dendermonde.

Oudste vermelding "Letha" in 1019. Zeer vroege bewoning: neolithische vondsten, aansluitend bij de site "Hunnegem" te Aalst, onder meer langs de pre-Romeinse baan (in de wijk Merem) die Lede met de via regie van Asse naar Bavay verbond; grondvesten van Romeinse villa's op de Bellaert en langs de oude Wichelse Steenweg bij Meervold; Romeinse artefacten in het dorpscentrum. De Merovingische vondsten, Frankische begraafplaats en importstukken wijzen op een handelscentrum met landbouwexploitatie. Onder de Karolingers, horend tot de Pagus Bracbatensis, met enkele goederen (onder meer de Sint-Martinuskerk) in handen van de Sint-Baafsabdij, was Lede later één van "'s graven propre dorpen" met drie heerlijkheden: de heerlijkheid Lede met leenhof, van het eerste kwart van de 12de eeuw tot het eerste kwart van de 15de eeuw eigendom van de familie van Lede, en van de tweede helft van de 16de eeuw tot de tweede helft van de 18de eeuw van de familie Bette (in 1607 tot baronie, 1633 tot markizaat verheven); de heerlijkheden Ronkenburg en Merem, deze laatste sinds de 11de eeuw in handen van de Abdij van Vorst.

De arduin (voor wegen) en vooral de geelbruine kalkhoudende zandsteen, uitgebaat te Lede, genoten van de 15de tot de 18de eeuw wijde bekendheid. Herstel van de dorpswegen met Ledesteen in het eerste kwart van de 19de eeuw. Aanleg van de spoorlijn in 1856 en bouw van een station naar ontwerp van architect J.P. Cluysenaar (afgebroken in 1977). Dit bracht onder meer een door arbeiderswoningen gedomineerde bebouwing teweeg. Heit type met gecementeerde lijstgevel, versierd met plant-, bloem- of geometrische motieven, komt meest voor, voornamelijk in de Bellaert-, Grote Kapellestraat, Hoekske, Kasteeldreef, Markizaat-, en Rosseltraat. Bakstenen arbeiderswoningen van anderhalve tot twee bouwlagen (meestal met enkelhuisopstand) in de omgeving van het station en in de Kleine Ommegangstraat.

  • DE BROUWER J., Geschiederis van het miraculeuze beeld van O.-L.-Vrouw van Lede, Tielt, 1953.
  • DE BROUWER J., Geschiedenis van Lede, 1963.
  • DE POTTER F.-BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, Gent (1900), reeks V, dl. III

Bron: D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; d'Huyvetter, Clio & de Longie, Bea

Datum tekst: 1978

Relaties

maakt deel uit van Lede

Lede (Oost-Vlaanderen)

omvat Baanwachtershuis

Kloosterstraat 69, Lede (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Biestraat

Biestraat (Lede)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Blomstraat

Blomstraat (Lede)

omvat Boerenburgerhuis

Barrevoetsehoek 78, Lede (Oost-Vlaanderen)

omvat Brouwerij Jooris

Molenbergstraat 8, Lede (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis

Nieuwstraat zonder nummer, Lede (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis

Nieuwstraat 13, Lede (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Molenbergstraat 7, Lede (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Nieuwstraat 73, Lede (Oost-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

Vogelenzang 19-21, Lede (Oost-Vlaanderen)

omvat Fabriek voor zelfbestatigers La Lédoise

Kerkevijverstraat 13, Lede (Oost-Vlaanderen)

omvat Gebouwencomplex

Poortendries 42, Lede (Oost-Vlaanderen)

omvat Herberg In de Klub

Brilstraat 11, Lede (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis met dienstgebouwen

Nieuwstraat 67, Lede (Oost-Vlaanderen)

omvat Hof te Melckenbeeck

Eikelstraat 2, Lede (Oost-Vlaanderen)

omvat Hof te Sörsele

Vogelenzang 44, Lede (Oost-Vlaanderen)

omvat Honegem - Solegem

Aalst, Hofstade (Aalst), Erpe (Erpe-Mere), Lede (Lede)

omvat Huis Ginderop

Hoogstraat 12, Lede (Oost-Vlaanderen)

omvat Huize Ronkenburg

Ronkenburgstraat 25, Lede (Oost-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning

Bellaertstraat 28, Lede (Oost-Vlaanderen)

omvat Kasteel ten Bosch

Bosstraat 97, Lede (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kasteeldreef

Kasteeldreef (Lede)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Keiberg

Keiberg (Lede)

omvat Kleine Ommegangweg

Kleine Ommegangweg (Lede)

omvat Langgestrekt hoevetje

Molenbergstraat 11-13, Lede (Oost-Vlaanderen)

omvat Langgestrekte hoeve

Vogelenzang 9, Lede (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Markizaatstraat

Markizaatstraat (Lede)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Markt

Markt (Lede)

omvat Ommegang De Nood Gods

Bellaertstraat zonder nummer, Ommeganglaan zonder nummer, Grotekapellelaan zonder nummer, Molenbergstraat...

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Overimpestraat

Overimpestraat (Lede)

omvat Rabelmolen

Kloosterstraat 92, Lede (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Rammelstraat

Rammelstraat (Lede)

omvat Reeks dorpswoningen

Smesweg 1-7, Lede (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Reymeersstraat

Reymeersstraat (Lede)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Rijkswachtkazerne, later bibliotheek

Brilstraat 2, Lede (Oost-Vlaanderen)

omvat Spoorwachtershuis

Langeweestraat 1, Lede (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Nieuwstraat 38, Lede (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Nieuwstraat 11, Lede (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stationsstraat

Stationsstraat (Lede)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.