Membruggen

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Membruggen
Straat
Locatie Membruggen (Riemst)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Landbouw- en woonforenzengemeente. Kerndorp, bestaande uit het eigenlijke Membruggen en het gehucht Klein-Membruggen. Het grondgebied wordt ingesneden door de Molenbeek en de bovenloop van de Demer.

De bewoning klimt op tot de Romeinse periode (substructies van een Romeins gebouw uit de 2de eeuw; sporen van centuriatio). De Romeinse weg Tongeren-Nijmegen doorkruist de gemeente.

Reeds in de 13de eeuw deel uitmakend van het domein der Loonse graven, gaat het gebied in 1366 over naar de Bisschoppelijke Tafel van Luik. In 1766 worden de heerlijke rechten in pand gegeven aan de Luikse domproost graaf de Borchgrave.

De schepenbank sprak Loons recht en ging in beroep bij het Oppergerecht van Vliermaal. Op het grondgebied bevonden zich twee laathoven: het Sint-Lambertushof en het Pietersheimhof.

Patronaatsrecht en tienden van de Sint-Hubertusparochie waren in de 12de eeuw als Loons leen in bezit van Diederik van Pietersheim, die ze circa 1180 schenkt aan de door hem gestichte cisterciënzerabdij van Hocht (Lanaken). In 1401 wordt de kerk ingedeeld bij de abdij van Hocht.

In 1970 deel van de fusiegemeente Elderen, die de gemeenten 's Herenelderen, Genoelselderen en Membruggen omvatte. In 1977 werd deze fusie ontbonden: 's Herenelderen ging naar Tongeren, Genoelselderen en Membruggen werden bij Riemst gevoegd.

Oppervlakte: 320 hectare. Aantal inwoners (1970): 743.

  • BAUWENS-LESENNE M., Bibliografisch repertorium van de oudheidkundige vondsten in Limburg, behoudens Tongeren-Koninksem (vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Brussel, 1968, p.223-225.
  • MERTENS J., Membruggen n 4564, (Fasti Archaeologici, 7, 1952 (1955), p.352).
  • PAQUAY J., Les paroisses de l'ancien concile de Tongres y compris les conciles de Hasselt et Villers-L'Evêque démembrés du même concile, (Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du Diocèse de Liège, 18, 1909, p.124-129).
  • S.N., Losse aantekeningen over Membruggen,('t Daghet in den Oosten, 18, 1902, p.109-112; 113-115; 129-131; 145-146).

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Riemst

Riemst (Limburg)

omvat Gemeentehuis van Membruggen en school

Dorpsstraat 46, Riemst (Limburg)

omvat Gesloten hoeve

Koekoekstraat 30, Riemst (Limburg)

omvat Gesloten hoeve

Zagerijstraat 12/1-9, Riemst (Limburg)

omvat Hoeve

Pastoor Lenaertsstraat 4, Riemst (Limburg)

omvat Hoeve

Zagerijstraat 4-6, Riemst (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Demerstraat 29, Riemst (Limburg)

omvat Lokaal van de Onthoudersbond Sint-Jan

Dorpsstraat 67, Riemst (Limburg)

omvat Molenbeemden

Rode Kruislaan, Rode Kruislaan (Bilzen)

omvat Parochiekerk Sint-Hubertus

Zagerijstraat 16, Riemst (Limburg)

omvat Resten gesloten hoeve

Zagerijstraat 19, Riemst (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.