Millen

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Millen
Straat
Locatie Millen (Riemst)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Taalgrensgemeente. Woonforenzen- en landbouwgemeente (graan-, suikerbieten- en veeteelt). Over een vrij grote oppervlakte verspreid kerndorp, waarvan de bebouwing een aanzienlijk aantal ruime vierkanthoeven omvat. De dorpskom werd als dorpsgezicht beschermd.

De Romeinse bewoningssporen omvatten bouwresten van enkele villae, een tumulus en sporen van centuriatio. De Romeinse weg Tongeren-Maastricht en de antieke weg Othée-Herderen lopen door het grondgebied.

Eerste vermelding in 1143 als Milina. Loonse heerlijkheid waarvan de heerlijke rechten achtereenvolgens in leen werden gegeven aan de families Proest (1369), van Guigoven (1456), van Berloz (1479), van Hautem (1531), de Fléron (1625), de Hemricourt (1741). De heren resideerden in hun burcht, confer Kattestraat.

Andere Loonse heerlijkheden op het grondgebied waren Eggertingen (confer Langstraat), een laathof met kasteel, in bezit van de families van Gelinden, gezegd van Eggertingen (1367), van Betho (1437) en de Mettekoven (eind 15de tot de 18de eeuw), en Bosch, een Diepenbeeks leen, bakermat van het geslacht van den Bosch. Hun kasteel bevond zich op de plaats Dries (tussen Millerdries en Genendries). Verder nog het laathof Cauwenberg. Tenslotte bevindt zich aan de Peperstraat een motte met sporen van een thans verdwenen gebouw.

De schepenbank sprak Luiks recht, met uitzondering voor de omgeving van de kasteelburcht en de gronden afhangend van het Cauwenberghof.

Begevingsrecht en tienden van de Sint-Stefanusparochie waren in handen van het Sint-Martinuskapittel van Luik; de kapellen van Val en Meer (Val-Meer) waren afhankelijk van de parochie van Millen.

Oppervlakte: 1.035 hectare. Aantal inwoners (1990): 1.405

  • BAUWENS-LESENNE M., Bibliografisch repertorium van de oudheidkundige vondsten in Limburg, behoudens Tongeren-Koninksem (vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen). Brussel, 1968, p.225-227.
  • CLAASSEN A., Van mottoren tot kasteel, (Publicaties van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Tongeren; 14) Tongeren, 1970, p.69.
  • DE DIJN C.G., Kunst en Oudheden in Limburg. Monumentenroutes 1975, St.-Truiden, 1975, p.39.
  • DRIESEN W., Het hoevewoonhuis in Millen (16de eeuw-1940), (Volkskunde, 87, 1986, p.346-382).
  • LAENEN M., Het projekt "Millen" in het Provinciaal Openluchtmuseum te Bokrijk, (Volkskunde, 84, 1983, p.347-350).
  • PAQUAY J., De Heerlijkheid Millen, (Jaarboek van het Limburgsch Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 47, 1933, p.115-124).

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Riemst

Riemst (Limburg)

omvat Burcht van Millen

Kattestraat 20A, 22, Riemst (Limburg)

omvat Burgerhuis

Genendries 34, Riemst (Limburg)

omvat Dorpswoning

St.-Stefanusstraat 44, Riemst (Limburg)

omvat Elektriciteitscabine

Zevenbunderstraat zonder nummer, Riemst (Limburg)

omvat Gemeentehuis van Millen en school

Kromstraat 21, Riemst (Limburg)

omvat Gesloten hoeve

Kattestraat 1, Riemst (Limburg)

omvat Gesloten hoeve

Tikkelsteeg 9, Riemst (Limburg)

omvat Gesloten hoeve

Tikkelsteeg 5, 5A, Kattestraat 2A, Riemst (Limburg)

omvat Gesloten hoeve

Langstraat 26, Riemst (Limburg)

omvat Gietijzeren kruisbeeld

Langstraat zonder nummer, Riemst (Limburg)

omvat Grensboom Beurebeumke

Rukkelingenweg zonder nummer (Riemst)

omvat Hoeve Bouveroux

Genendries 38, Riemst (Limburg)

omvat Hoeve de Lexhy

Peperstraat 20, Riemst (Limburg)

omvat Hoeve Dewalleff

Tikkelsteeg 13, Riemst (Limburg)

omvat Hoeve Hamels

Elsterweg 24, Riemst (Limburg)

omvat Hoeve Henrotte

St.-Stefanusstraat 2, Riemst (Limburg)

omvat Hoeve Hof van Eggertingen

Langstraat 29/1-9, Riemst (Limburg)

omvat Hoeve Peters met Onze-Lieve-Vrouwkapel

Millerdries 25, 25A, Riemst (Limburg)

omvat Hoeve, gedateerd 1887

Peperstraat 16-18, Riemst (Limburg)

omvat Hoevegebouwen

Peperstraat 7-9, Riemst (Limburg)

omvat Kapel Aen den Ringboom

Ringboomstraat zonder nummer, Riemst (Limburg)

omvat Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand

Rukkelingenweg zonder nummer, Riemst (Limburg)

omvat Kasteelhoeve

Kattestraat 20, Riemst (Limburg)

omvat Klooster en school

Kattestraat 7, Riemst (Limburg)

omvat Middeleeuwse motte

Peperstraat zonder nummer, Riemst (Limburg)

omvat Parochiekerk Sint-Stefanus

St.-Stefanusstraat zonder nummer, Riemst (Limburg)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Pastorie van de Sint-Stefanusparochie

Tikkelsteeg 11, Riemst (Limburg)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Resten van een gebouw

Kattestraat 21, Riemst (Limburg)

omvat Sint-Antoniuskapel

Peperstraat zonder nummer, Riemst (Limburg)

omvat Smidse Darcis met hoeve

Genendries 13, Riemst (Limburg)

omvat Tolhuis

Oude Steenstraat 41-43, Riemst (Limburg)

omvat Veldkapelletje

Elsterweg zonder nummer, Riemst (Limburg)

omvat Villa

Genendries 40, Riemst (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.