Diets-Heur

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Diets-Heur
Straat
Locatie Diets-Heur (Tongeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eerste vermelding in 1258 als Eure; ook genaamd Ora Teutonica. Eerste sporen van bewoning uit de Romeinse periode (twee villa's, sporen van centuriatio). Gelegen aan de heerbaan Tongeren-Bavai en de antieke weg Rutten-Vreren-Herderen.

Het dorp maakte deel uit van de heerlijkheid Vreren, bezit van de Bisschoppelijke Tafel van Luik. Het werd achtereenvolgens verpand aan de Gavre (1619), de Sélys (1664), de Velbruck (1764) en de Haxhe (1772). Juridisch ressorteerde Diets-Heur onder de schepenbank van Vreren, die Luiks recht sprak. Tijdens het Frans bewind (1795), zelfstandige gemeente. In 1971 met Nerem gefusioneerd.

De Sint-Cunibertuskapel was een filiaal van de kerk van Vreren. Patronaatsrecht en het grootste deel der tienden waren in bezit van het Heilig-Kruiskapittel van Luik. De huidige kerk dateert van 1850.

Woonforenzengemeente, met als voornaamste nijverheid de landbouw (graanteelt). Qua structuur een typisch straatdorp, de bebouwing, waarvan de vrij grote vierkanthoeven een niet onbelangrijk percentage uitmaken, gegroepeerd aan de Voorstraat. De kerk ligt enigszins excentrisch.

Oppervlakte: 396 hectare. Aantak inwoners (1970): 445.

  • BAUWENS-LESENNE M., Bibliografisch repertorium van de oudheidkundige vondsten in Limburg, behoudens Tongeren-Koninksem (vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Brussel, 1968, p.37-39.
  • HUYBRIGTS F., Compte-rendu des fouilles faites durant l'année 1910-1911, (Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, 29, 1911, p.277-278).
  • PAQUAY J., Les paroisses de l'ancien concile de Tongres y compris les conciles de Hasselt et Villers-L'Evêque démembrés du même concile, (Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du Diocèse de Liège, 18, 1909, p.109-110).
  • SEVERIJNS P., Een greep uit de geschiedenis der kerkdorpen, in: 2000 jaar Tongeren. 15 vóór Chr. tot 1985, Hasselt, 1988, p.213.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Tongeren

Tongeren (Limburg)

omvat Gesloten hoeve

Kerkberg 9, Tongeren (Limburg)

omvat Gesloten hoeve

Strikkelberg 38, Tongeren (Limburg)

omvat Gesloten hoeve

Heurstraat 9, Tongeren (Limburg)

omvat Gesloten hoeve

Heurstraat 47, Tongeren (Limburg)

omvat Gesloten hoeve

Heurstraat 55, Tongeren (Limburg)

omvat Gesloten hoeve

Heurstraat 65, 65B, Tongeren (Limburg)

omvat Gesloten hoeve

Heurstraat 85, Tongeren (Limburg)

omvat Gesloten hoeve van 1654

Kerkberg 16, Tongeren (Limburg)

omvat Parochiekerk Sint-Cunibertus

Kerkberg zonder nummer, Tongeren (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.