Henis

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Henis
Straat
Locatie Henis (Tongeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In 1147 vermeld als Heniz. De oudste sporen van bewoning zijn Romeins: een begraafplaats nabij de Romeinse weg Tongeren-Bilzen, grondvesten van gebouwen en een tumulus; sporen van Romeinse centuriatio.

Het dorp hoorde tot de stadsvrijheid Tongeren en was onderworpen aan de Tongerse stadsmagistraat; de Tongerse schepenbank sprak Luiks recht. Er werden jaarlijks twee burgemeesters verkozen.

Reeds in de 12de eeuw een afzonderlijke parochie, de Sint-Hubertuskerk was een kwartkapel van de Tongerse Onze-Lieve-Vrouwekerk; het Onze-Lieve-Vrouwekapittel bezat het patronaatsrecht en de tienden. Het Luikse Sint-Janskapittel had hier een uitgestrekt domein.

Woonforenzengemeente; landbouw. Sinds 1972 met Tongeren gefusioneerd. Oppervlakte: 515 hectare. Aantal inwoners (1970): 551.

  • BAILLIEN H., Het verleden van de kerkdorpen in de fusiegemeente Tongeren. Henis, (Tongeren Informatieblad, 1981, p.35-36).
  • BAUWENS-LESENNE M., Bibliografisch repertorium van de oudheidkundige vondsten in Limburg, behoudens Tongeren-Koninksem (vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Brussel, 1968, p.121-123.
  • PAQUAY J., Tongeren voorheen. Geschiedkundige schets, Tongeren, 1934, p.35.
  • SEVERIJNS P., Een greep uit de geschiedenis van de kerkdorpen, in: 2000 jaar Tongeren. 15 vóór Chr. tot 1985, Hasselt, 1988, p.202.
  • THYS C.M.T., Le Chapitre de Notre-Dame à Tongres, Antwerpen, 1889, vol.III, p.342-352.
  • ULRIX E. & PAQUAY J., Glossaire toponymique de la ville de Tongres et de sa franchise, (Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, 40, 1926, p.32-42).
  • VAN DOORSLAER A., Repertorium van de begraafplaatsen uit de Romeinse tijd in Noord-Gallië, Brussel, 1964, vol.I, p.132.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Tongeren

Tongeren (Limburg)

omvat Gesloten hoeve

Dashovenstraat 40-42, 42B, 44, Tongeren (Limburg)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve

Krakenberg 28, Tongeren (Limburg)

omvat Houtkanten met sporen van traditioneel beheer langs holle weg

Weg van Alt Hoeselt naar Tongeren zn (Tongeren)

omvat Kapel gedateerd 1875

Dashovenstraat zonder nummer, Tongeren (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Boeberg 39, Tongeren (Limburg)

omvat Modern kruisbeeld

Weg Elderen naar Henis zonder nummer, Tongeren (Limburg)

omvat Parochiekerk Sint-Hubertus

Sint-Huibrechtsstraat 1, Tongeren (Limburg)

omvat Pastorie van de Sint-Hubertusparochie

Bolleberg 59, Tongeren (Limburg)

omvat Twee gekandelaarde lindebomen bij wegkruis

Weg Elderen naar Henis zn (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.