Lafelt

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Vlijtingen
Straat
Locatie Vlijtingen (Riemst)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eerste vermelding in 1311 als Lancfelt. Op zondag 2 juli 1747 heeft hier de slag van Lafelt plaats. Het is één der beslissende gevechten in de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748), waarbij de Franse troepen van Lodewijk XV onder maarschalk de Saxe met de hulp van Ierse troepen de Oostenrijkers met hun bondgenoten, Engeland en de Verenigde Provinciën, verslaan. De Oostenrijkers kampeerden met 80 000 man in Vlijtingen aan de kant van Spouwen, de Fransen lagen te Tongeren en omgeving. Op 1 juli worden de Engelsen door de Fransen uit Ellicht verjaagd, waarbij het gehucht volledig in de vlammen opgaat. Op 2 juli zijn ook de dorpen Wilder, Lafelt, Vlijtingen, Rosmeer, Hees en Spouwen door de bondgenoten bezet. De Fransen verlaten Riemst en Herderen en vallen Lafelt binnen, waar de Engelsen en Hanoverianen hen achter verschansingen opwachten. De Fransen slagen er na een bloedig gevecht tenslotte in de geallieerden op de vlucht te drijven.

  • COLIN J., Les campagnes du maréchal de Saxe,. 3 dln., 1901-1906.
  • DRIESSEN F., Notice sur la bataille de Laeffelt, (Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, 1, 1852).
  • SIMENON W., Geschiedenis der voormalige heerlijkheid Vlijtingen, Maastricht, 1901.
  • SPITS J., Rond de slag bij Lafelt (1747), (Limburg, 40, 1961, p.222-228).

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Vlijtingen

Vlijtingen (Riemst)

omvat Gedenkteken

Iers Kruisstraat zonder nummer, Riemst (Limburg)

omvat Gesloten hoeve

Iers Kruisstraat 76-78, 78A, Riemst (Limburg)

omvat Gesloten hoeve van 1863

Iers Kruisstraat 94, Riemst (Limburg)

omvat Kapel van Lafelt

Iers Kruisstraat zonder nummer, Riemst (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.