Ketsingen

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente 's Herenelderen
Straat
Locatie 's Herenelderen (Tongeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oorspronkelijk een wijk van de gemeente Berg, tijdens het Ancien Régime een afzonderlijke gemeente. Het grondgebied omvatte verschillende kleine Loonse lenen. In 1970 werden het bij de nieuwe fusie Elderen gevoegd, in 1977, bij ontbinding van deze fusie, bleef het tot de gemeente 's-Herenelderen behoren.

De parochie was afhankelijk van de kerk van Berg.

  • SEVERIJNS P., Een greep uit de geschiedenis der kerkdorpen, in: 2000 jaar Tongeren. 15 vóór Chr. tot 1985, Hasselt, 1988, p. 201.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van 's Herenelderen

's Herenelderen (Tongeren)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Gesloten hoeve

Peuskensstraat 22, Tongeren (Limburg)

omvat Kapel in barokstijl

Noenelderen 29, Tongeren (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Noenelderen 75, Tongeren (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Noenelderen 86, Tongeren (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Sint-Pieterswinhof 6, Tongeren (Limburg)

omvat Langgestrekte vakwerkhoeve

Peuskensstraat 12, Tongeren (Limburg)

omvat Rest van een dwarsschuur of poortgebouw

Peuskensstraat 18, Tongeren (Limburg)

omvat Semi-gesloten hoeve

Ketsingerdries 29, Tongeren (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.