Beverlo

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Beringen
Deelgemeente Beverlo
Straat
Locatie Beverlo (Beringen)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Beringen (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voor het eerst vermeld in 1186 als Beuerlo (Germaans "bibru": bever, en "bauha": bosje op hoge zandgrond).

Vlak reliëf in het westen, de Staleikerheide (militair domein) met droge zandgronden en uitgestrekte dennenbossen. Rond de bewoonde kern goed gedraineerde zand- en lemige zandgronden; rond de beekvalleien onvoldoende gedraineerde bodems.

Buiten het gehucht Korspel maakten ook Heppen en Leopoldsburg tot 1846 deel uit van het grondgebied Beverlo dat behoorde tot de heerlijkheid Ham.

De parochie Beverlo had als dochterkerk de parochie Kwaadmechelen. De pastoor werd benoemd door het Sint-Lambertuskapittel. De huidige Sint-Lambertuskerk is gelegen op een kunstmatige heuvel ten westen van het dorp, laatstgenoemde met driehoekig dorpsplein, waarlangs de weg Beringen-Heppen liep; deze oude weg werd recent vervangen door de noordwestelijke omleiding. Sinds 1919 evolueerde de gemeente van landbouw- naar forensengemeente door de nabijheid der steenkoolmijn van Beringen-Mijn ten zuiden van de dorpskom: een gedeelte der tuinwijken van Beringen-Mijn werd aangelegd op het grondgebied Beverlo. Zeer recente uitbouw van de dorpskom ten zuidoosten, onder invloed van de nabijgelegen industrieterreinen Kwaadmechelen-Tessenderlo. De vroegere kleine landbouwbedrijven zijn dan ook vrijwel volledig verdwenen.

Oppervlakte: 1.656 ha. Aantal inwoners (1976): 6.420.

  • JAMAR H., Leopoldsburg (Beknopte geschiedenis der dorpen der Zuiderkempen, 3), Tongerlo, 1950

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Beringen

Beringen (Limburg)

omvat Dorpswoning van 1818

Burgemeester Heymansplein 6, Beringen (Limburg)

omvat Korspel

Beverlo (Beringen)

omvat Langgestrekte hoeve

Zuidstraat 84, Beringen (Limburg)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Beverlo-Dorp 19, Beringen (Limburg)

omvat Parochiekerk Sint-Lambertus

Beverlo-Dorp 40, Beringen (Limburg)

omvat Schans van Korspel

Groenhoekstraat (Beringen)

omvat Steenkoolmijn van Beringen: Mijncités

Aakstraat 1-3, Alfred Habetslaan 2-20, 26-40, Berkenstraat 1-23, 2-28, Beverlosesteenweg 444-454, 445-455,...

omvat Wolweverij

Eindekenstraat 43, Beringen (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.