Paal

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Beringen
Deelgemeente Paal
Straat
Locatie Paal (Beringen)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Beringen (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Paal, poel of moeras, of van het Latijnse palus, paal, paalwerk, grens (gelegen op de Romeinse heerbaan Diest-Peer).

Gelegen aan het Albertkanaal in de zuidelijke Kempen; het zuidelijke deel sluit aan bij het heuvelachtig reliëf van het Hageland, het zuidoosten wordt begrensd door de vallei van de Zwarte Beek, het noordwesten door de brede moerassige depressie van de Winterbeek; de bodems in het heuvelland bestaan uit droge zandgrond, de valleien der beken uit natte zand- tot lemige zandgrond.

Paal was eertijds een gehucht ("de Buiting") van het erfleen Beringen (zie Beringen).

De parochie werd opgericht in 1702, de pastoor van Beringen had er het begevingsrecht.

In 1802 werd het een afzonderlijke gemeente. Sinds 1976 opnieuw gefusioneerd met Beringen.

Voor de aanleg van de huidige verbinding Diest-Beringen (1847) liep de steenweg naar Diest via de Heldenlaan, Rode Kruisstraat, Windmolenstraat en Oude Baan waar hij aansloot op de Paalse straat. Vanop de Markt vertrok de steenweg naar Beverlo en de steenweg naar Meldert.

Aanvankelijk een straatdorp aan de oude en nieuwe verbindingsweg Diest-Beringen, evolueerde Paal van een landelijke- naar een forensengemeente, eerst door de steenkoolontginning van Beringen-Mijn, later door de aanwezigheid van het industrieterrein Kwaadmechelen-Tessenderlo bij de autoweg E 39; momenteel wordt een nieuw industrieterrein aangelegd ten oosten van de E 39.

Nieuwe woonwijken ontstonden voornamelijk ten zuiden van het straatdorp, terwijl ook de vroegere gehuchten tot wooncentra evolueerden, met als belangrijkste woonkern het gehucht Tervant. Vanaf circa 1860 werd langsheen de Winterbeek, tot circa 1920, voornamelijk onder leiding van de familie Christiaens uit Beringen, oer ontgonnen. Deze uitgegraven gebieden werden recentelijk opgespoten.

  • SCHOUTEDEN, W., Beringen, vroeger en nu, Beringen, sine date.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Beringen

Beringen (Limburg)

omvat Dorpscafé

Paalsesteenweg 342-344, Beringen (Limburg)

omvat Dorpswoning met dwarsschuur

Schoolstraat 26-28, Beringen (Limburg)

omvat Dorpswoning, hoekhuis

Pater Carremansstraat 24, Beringen (Limburg)

omvat Gemeentehuis van Paal

Beverlosesteenweg 3, Beringen (Limburg)

omvat Hoekhuis

Pater Carremansstraat 2, Beringen (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Meelbergstraat 238, 239, Beringen (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Schipperstraat 25, Beringen (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Sint-Janstraat 42, Beringen (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Brelaarstraat 16, Beringen (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Driesstraat 67, Beringen (Limburg)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Langgestrekte hoeve

Hagelsteenstraat 21, Beringen (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Meelbergstraat 85, Beringen (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve van 1887

Schorheidestraat 2, Beringen (Limburg)

omvat Oude tuinsite

Maalbeekstraat 81 (Beringen)

omvat Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen

Pastoor Grausstraat 16, Beringen (Limburg)

omvat Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper

Paal-Dorp zonder nummer, Beringen (Limburg)

omvat Sociale woningen van 1956-1957

Hoefbladstraat 23-37, Processiestraat 37-47, 44-54 (Beringen)

omvat Steenkoolmijn van Beringen

Koolmijnlaan 201-203 (Beringen)

omvat Vervallen hoeve

Broekkantstraat zonder nummer, Beringen (Limburg)

omvat Watermolen Gestelse molen

Maalbeekstraat 101, Beringen (Limburg)

omvat Wegkapelletje

Schipperstraat zonder nummer, Beringen (Limburg)

omvat Woning, dubbelhuis

Diestersesteenweg 14, Beringen (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.