Boekhout

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Gingelom
Deelgemeente Jeuk
Straat
Locatie Jeuk (Gingelom)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gingelom (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gemeente op het Haspengouws leemplateau, met golvend reliëf. In 1096 vermeld als Buocholz (Germaans boko en hulta, beuk en bos).

Eertijds heerlijkheid, eigendom der Luikse Bisschoppelijke Tafel, met schepenbank onderworpen aan het Hof van Vliermaal. Kwartkapel der parochie Jeuk waarvan het begevingsrecht berustte bij het Sint-Janskapittel en het tiendrecht gedeeld werd met de abdij van Stavelot.

Tot de 10de eeuw, klein straatdorp aan de weg Gelinden-Jeuk, met ten zuiden der kerk het ommuurd kerkhof, en ten noorden, enkele gesloten bakstenen hoeven met verdwenen oude kern.

Recente woonuitbreiding ten zuiden van de Mechelsestraat, de verbinding met Bovelingen. In 1970 opgenomen bij Jeuk.

  • MALCORPS A., De pastoors van Boekhout-bij-Jeuk (Limburg, 1957, pagina's 37-41).

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Jeuk

Jeuk (Gingelom)

omvat Classicistische dorpswoning

Boekhoutstraat 7, Gingelom (Limburg)

omvat Gemengde hoogstamboomgaard bij een hoeve

Heilig Hartstraat 81 (Gingelom)

omvat Parochiekerk Sint-Pieter

Boekhoutstraat 18A, Gingelom (Limburg)

omvat Siertuin op een oude moestuinsite

Boekhoutstraat 17 (Gingelom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.