Schulen

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Herk-de-Stad
Deelgemeente Schulen
Straat
Locatie Schulen (Herk-de-Stad)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Herk-de-Stad (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voor het eerst vermeld in 1107 als Sconclo (van het germaans "skauni", loon en "lauki", bosje op hoge zandgrond). Gemeente gelegen op de westelijke rand van Vochtig-Haspengouw, aan Demer en Herk; ten westen, het Schulensbroek een één tot twee kilometer brede vlakte gevormd door de Demer, Gete, Herk, Velp en de Mangelbeek (tussen de gemeenten Halen, Herk-de-Stad, Donk, Schulen, Linkhout en Lummen); een gesloten depressie met veenlagen; thans gedeeltelijk uitgegraven tot wachtbekken voor overtollig water.

Neolithische en Romeinse vondsten. Deel der vrijheerlijkheid Lummen. De oorspronkelijke dorpskern met driehoekig dorpsplein (Sint-Jansstraat) lag ten zuidoosten van het latere straatdorp aan de weg Herk-de-Stad - Lummen. De oude baan van Herk-de-Stad naar Schulen liep tot de 19de eeuw via de Hondsblokstraat, Gulkerveldstraat en Sint-Jansstraat om bij het Dorpsplein uit te komen. Door het feit dat de Sint-Jan-Baptistkerk ten noorden werd opgetrokken, groeide het, zich tijdens de 20ste eeuw oostwaarts uitbreidende straatdorp langs de Kerkstraat; tussen laatsgenoemde en de Dorpstraat zeer recente verkaveling. Aan de Stapstraat en de Sint-Jorislaan (andere verbinding met Lummen) toenemende lintbebouwing sinds de Tweede Wereldoorlog.

Oorspronkelijk landbouwgemeente met een drietal pannen- en baksteenbakkerijen tijdens tweede helft van de 19de eeuw (fabricatie van de "Schulense pannen"), gebruik makend van de klei uit het Poterijbroek (plaatselijke benaming voor Schulensbroek), vandaar tal van versteende hoeven in vakwerk naast de nog schaarse leembouw; plattegronden van langgestrekt naar semi-gesloten. Door de ligging ten opzichte van Hasselt en Diest, evolutie naar forenzengemeente.

Oppervlakte: 1.140 hectare. Aantal inwoners (1976): 3.544.

  • AERTS J., Historische schets van de gemeente en parochie Schulen, gestencileerde uitgave, Schulen, 1969.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Herk-de-Stad

Herk-de-Stad (Limburg)

omvat Archeologisch sitecomplex in alluviale context in de Demervallei

Donk, Herk-de-Stad, Schulen (Herk-de-Stad), Linkhout (Lummen)

omvat Berbroek

Berbroek (Herk-de-Stad)

omvat Boerenburgerhuis

Kiezelweg 90, Herk-de-Stad (Limburg)

omvat Dreef van zomereik bij Kasteel Het Looi

Pannestraat zonder nummer (Herk-de-Stad)

omvat Hoeve losse bestanddelen

Sint-Jorislaan 89, Herk-de-Stad (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Leemkuilstraat 1, Herk-de-Stad (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve met café

Minstraat 10, Herk-de-Stad (Limburg)

omvat Panoven

Pannestraat zonder nummer, Herk-de-Stad (Limburg)

omvat Parochiekerk Sint-Jan de Doper - toren en bijgebouwen

Kiezelweg 119, Herk-de-Stad (Limburg)

omvat Parochiekerk Sint-Jan de Doper naar ontwerp van J. Dere

Kiezelweg zonder nummer, Herk-de-Stad (Limburg)

omvat Pastorie van de Sint-Jan De Doperparochie

Kiezelweg 103, Herk-de-Stad (Limburg)

omvat Semi-gesloten hoeve met brouwerij

Kiezelweg 46, Herk-de-Stad (Limburg)

omvat Tuinwijk Tuffelland

Vanarenberglaan 8 (Herk-de-Stad)

omvat Twee sierbomen als relict van tuinaanleg

Vanarenberglaan 1, 3 (Herk-de-Stad)

omvat Woonhuis en inrijpoort

Sint-Jansstraat 9, Herk-de-Stad (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.