Zepperen

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Sint-Truiden
Deelgemeente Zepperen
Straat
Locatie Zepperen (Sint-Truiden)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Sint-Truiden (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gemeente in Vochtig Haspengouw, aan de Bergbeek. Vermeld in 784 als Septimburias (Latijns, zeven bronnen). Tot aan het einde van het ancien régime, een der elf banken van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht, rechtstreeks onder de bescherming van het Keizerrijk en het voogdijschap der Loonse graven. Bestuur waargenomen door kanunnik-rijproost (rentmeester) van Sint-Servaas. Schepenbank benoemd door het kapittel te Maastricht.

Landbouwgemeente met straatdorp aan de driesprong der wegen Kozen-Brustem en Sint-Truiden-Zepperen, met centrale Sint-Genovevakerk, pastorie en rentmeesterhuis; aan de wegen, semi-gesloten en gesloten hoeven in vakwerkbouw van het Vochtig-Haspengouwse type, daterend van de 16de tot de 20ste eeuw. Ten noorden van het dorp, bij de Melsterbeek, het vroegere bogaardenklooster, schoolinstelling sinds deze eeuw. Opvallend in het landschap: talrijke fruitplantages. Door de nabijheid van het Sint-Truidens industriegebied, toenemende pendel met recente wooninplantingen ten noordoosten en ten zuidoosten van het dorpscentrum.

Oppervlakte: 1.117 hectare. Inwonersaantal (1976): 2.686.

  • ULENS J., Notice sur la commune de Zepperen et sur son église monumentale, Maastricht, 1863.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Sint-Truiden

Sint-Truiden (Limburg)

omvat Bogaardenhoeve

Kasteelstraat 50, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Bogaardenklooster

Kasteelstraat 53, Sint-Truiden (Limburg)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dorpswoning in vakwerkbouw

Tereykenstraat 5, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Gemengde afsluitingshaag

Kasteelstraat 4 (Sint-Truiden)

omvat Gesloten hoeve

Nachtegaal 2, Sint-Truiden (Limburg)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Gesloten hoeve

Terwouwenstraat 33, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Herenhuis

Eynestraat 46, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Hoeve

Stokstraat 41-43, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Hoeve

Sint-Genovevaplein 5, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Hoeve

Roosbeekstraat 7, 8, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Hoeve

Terwouwenstraat 22, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Hoeve Coemanswoning

Driesstraat 54, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Hoeve gedateerd 1638

Stippelstraat 25, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Hoeve in L-vorm

Stokstraat 57, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Hoeve in L-vorm

Stippelstraat 52, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Hoeve in L-vorm

Startelstraat 45, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Hoeve met herberg

Nachtegaal 77, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Hoeve met woonhuis gedateerd 1673

d'Oyestraat 16, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Hoeve uit de 18de eeuw

Driesstraat 18, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Hoeve uit de 19de eeuw

Stippelstraat 70, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Hoeve uit de 19de eeuw

Zepperen-Dorp zonder nummer, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Hoeve van 1776

Stippelstraat 40, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Hoeve van 1891 of 1892

Zepperen-Dorp 77, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Langgestrekt hoevetje

Gippershovenstraat 19, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Langgestrekt hoevetje

Kasteelstraat 4, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Startelstraat 8, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Tereykenstraat 11, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Park van het Bogaardenklooster

Kasteelstraat 53 (Sint-Truiden)

omvat Parochiekerk Sint-Genoveva

Sint-Genovevaplein zonder nummer, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Pastorie Sint-Genovevaparochie

Sint-Genovevaplein 21, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Rentmeestershuis van het Sint-Servaaskapittel van Maastricht

Zepperen-Dorp 12, Sint-Truiden (Limburg)

omvat Siertuin van de Bogaardenhoeve

Kasteelstraat 50 (Sint-Truiden)

omvat Sint-Antoniuskapel

Stippelstraat zonder nummer, Sint-Truiden (Limburg)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Tweegezinswoning

Terwouwenstraat 100-102, Sint-Truiden (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.