Huis Den Heilige Geest

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalst
Deelgemeente Aalst
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 22, Aalst (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Aalst (actualisaties: 01-05-2005 - 31-05-2005).
  • Adrescontrole Aalst (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Aalst (geografische inventarisatie: 01-01-1978 - 31-12-1978).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Den Heilige Geest

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Huis Den Heilige Geest

Deze bescherming is geldig sinds 23-10-1997.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voorheen zogenaamd "Den H. Geest" (derde kwart 17de eeuw). Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leien), grosso modo aansluitend bij nr. 20 qua volume en gevelordonnantie. Gevel met zandstenen parement uit het vierde kwart van de 18de eeuw op een latere arduinen plint met keldergaten (verdwenen). Rechthoekige bovenvensters in geprofileerde arduinen omlijstingen, zie nummer 20 doch gescheiden door smallere penanten. Niet meer te ontcijferen reliëfsteen op de middelste borstwering (derde bouwlaag). Verbouwde begane grond: houten winkelpui op arduinen sokkel (19de eeuw), inmiddels vervangen door drie rechthoekige, doorgetrokken muuropeningen die het gabariet van de bovenbouw volgen en opgenomen zijn in geprofileerde omlijstingen naar het model van de bovenvensters.

Bron: D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; d'Huyvetter, Clio & de Longie, Bea

Datum tekst: 1978

Relaties

maakt deel uit van Kerkstraat (Aalst)

Kerkstraat (Aalst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.