Sint-Pauwels

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Gillis-Waas
Deelgemeente Sint-Pauwels
Straat
Locatie Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Sint-Gillis-Waas (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gemeente van 1187 hectare en 3420 inwoners (1978), begrensd door Kemzeke en Sint-Gillis (noorden), Sint-Niklaas (oosten), Belsele (zuiden), Kemzeke (westen).

Gelegen op de Romeinse heirbaan, is een vroege bewoning hier niet uitgesloten. In 1117 behoorde de wijk, zogenaamd "Clapdorp", tot Kemzeke, waarvan het zich in 1234 afscheidt tot afzonderlijke parochie met patroonheilige Sint-Paulus. Vormde tot begin 17de eeuw samen met Kemzeke en Stekene een Vierschaar (behalve van 1551 tot 1594, periode waarin Stekene zelfstandig was). De in 1646 door de Reformatie uit Hulst verdreven paters Recolletten vestigden zich na mislukte pogingen in Stekene en Sint-Niklaas uiteindelijk voor korte tijd te Sint-Pauwels (wijk Patershoek). In 1689 kregen ze toelating hun klooster in Sint-Niklaas op te richten.

Plattegrond behorend tot het gemengd type straat- en centrumdorp met centrale driehoekige, begraasde en met bomen beplante dries waarop een waterpomp van arduin van 1777. Aangename bebouwing uit de 18de en 19de eeuw met kleinschalige toegangswegen. Beeldbepalend zijn de ten Oosten van de dries gelegen kerk en zogenaamde "Roomanmolen", ruimtelijk geïntegreerd met de omwalde pastorie aan de rand van het akkerland. De toegangswegen, Potter- en Zandstraat vertonen een sterk verspringende rooilijn met heterogene architectuur in lintbebouwing die enerzijds tot aan de grens met Sint-Niklaas reikt, anderzijds tot vlak bij het centrum van Kemzeke. Historisch en landschappelijk belangrijk zijn de in de landbouwzone gelegen omwalde pastorie, hof ter Grouwesteen, hof ter Wallen. hof ter Vierschaar en hof te Voorde.

  • DE POTTER F. - BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks III, dl. 3, Gent, 1879.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Sint-Gillis-Waas

Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

omvat Baanvak Sint-Niklaas - De Klinge op voormalige spoorlijn Mechelen - Terneuzen

Sint-Gillis-Waas, Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas), Sint-Niklaas (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerderij

Shondstraat 9, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenburgerhuis

Potterstraat 97, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenburgerhuis

Zandstraat 37, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenhuis

Wijnstraat 49, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenhuisje

Hoogstraat 3, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenwoning

Shondstraat 7, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenwoning

Potterstraat 101, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis

Potterstraat 5, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

omvat Dorpskom Sint-Pauwels

Bakkersdreef, Beekstraat, Brouwershof, Dries, Ettingestraat, Gentstraat, Herdershof, Heuldonk, Hof ter...

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dorpswoning

Zandstraat 3, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Feuselsdreef

Feuselsdreef (Sint-Gillis-Waas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Heilig Hartkapel

Lijkveldestraat zonder nummer, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herenhuis

Potterstraat 49, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve

Gentstraat 53, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve

Wijnstraat 17, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve

Lijkveldestraat 99, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve

Gentstraat 38, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Shondstraat 28, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Lijkveldestraat 88, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Shondstraat 11, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Lijkveldestraat 119, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met maalderij 's Hondsmeulen

Shondstraat 4, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoeven en site met walgracht

Feuselsdreef, Grouwesteenstraat (Sint-Gillis-Waas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hof te Voorde

Groenstraat 2, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hof ter Wallen

Shondstraat zonder nummer, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Jongensschool

Gentstraat 19, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

omvat Kapel Heilige Antonius

Zandstraat zonder nummer, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

omvat Prehistorisch sitecomplex in alluviale context van de depressie van de Moervaart

Oostakker (Gent), Zaffelare (Lochristi), Eksaarde (Lokeren), Moerbeke (Moerbeke), Sinaai (Sint-Niklaas),...

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Steegbeluik met acht huizen

Beekstraat 22-32, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

omvat Twistkapellen

Grouwesteenstraat zonder nummer, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.