Sint-Niklaas

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Niklaas
Deelgemeente Sint-Niklaas
Straat
Locatie Sint-Niklaas (Sint-Niklaas)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Sint-Niklaas (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Stad van 2755 hectare en circa 50.000 inwoners, begrensd door Sint-Pauwels en Nieuwkerken-Waas (ten noorden), Haasdonk en Temse (ten oosten), Tielrode en Elversele (ten zuiden), Waasmunster en Belsele (ten westen).

Hoofdstad van het Land van Waas, en na Gent inzake inwonertal de grootste van Oost-Vlaanderen.

Archeologische vondsten wijzen op ononderbroken bewoning sinds de prehistorische tijd, evenwel ten Zuiden van het huidige stadscentrum (onder meer Heimolen, Smisstraat). Pas in de 12de eeuw ontstaat een nieuwe bewoningskern rond de huidige Grote Markt. Reizende handelaars vestigen zich aldaar naast de agrarische bevolking op de zandige glooiing, het kruispunt van de handelswegen Brabant Zeeland en Antwerpen-Brugge. De karige documenten met betrekking tot het ontstaan van deze dorpskern dateren pas van 1217, jaar waarin de moederparochie Waasmunster overgaat tot de stichting van een nieuwe parochie met als beschermheilige de Heilige Nikolaas, patroon der handelaars. Ter ondersteuning van de jonge parochie schonk Joanna van Constantinopel op 6 oktober 1219 zes bunder grond palend aan de kerk. Op 12 augustus 1248 voegt Margaretha van Constantinopel er het plein ten Westen van de kerk aan toe (huidige markt) op voorwaarde dat het in zijn geheel braak zou blijven en tot nut van de hele gemeenschap. Dit plein groeide snel uit tot het hart van de handeldrijvende gemeente, waarop zich in latere tijd ook de Vierschaar kwam vestigen. Tevens was het het vertrekpunt voor de belangrijkste uitvalswegen, met name naar Antwerpen (Ankerstraat), Gent (Dalstraat), Dendermonde (Kokkelbeekstraat), Temse (Kalkstraat). Hulst (Plezantstraat) en Sint-Gillis-Waas (Hofstraat). Later volgden Nieuwstraat, Kollegestraat en Walburgstraat (1788). Dit stratennet onderging tot in de eerste helft van de 19de eeuw geen ingrijpende wijzigingen meer. Pas door de aanleg van de spoorweg "Het Land van Waas" van Antwerpen naar Gent in 1844, werd voor het eerst planmatig en geleidelijk een ander deel van het grondgebied van straten voorzien en met de stadskern verbonden. Het plan van het stationskwartier werd in 1846 opgemaakt en nog hetzelfde jaar kwamen de eerste straten tot stand: Stationsplein en -straat, Casinostraat, Riehard Van Britsomstraat, Regentieplein. Later werden hieraan toegevoegd: Boonhemstraat, Dr. A. Verdurmenstraat, Regentiestraat (1861), Leopold II-laan (1865, ontworpen 1859), Kleine Laan (1867), De Gravestraat (1872), Vermorgenstraat (voor 1873), Tabakstraat (1883, ontworpen 1878), Prins Albertstraat (1902, ontworpen 1846). Zamanstraat (1904, ontworpen 1868).

Anderzijds begon men in de jaren 1860 aan de uitbreiding van de hospitalen en rusthuizen gelegen in de Hospitaalstraat, wat ook de aanleg van nieuwe straten errond met zich meebracht: Lodewijk De Meesterstraat (1862), Sint-Vincentiusstraat (1868), Polderstraat (1871), Lamstraat (1875), Hogenakkerstraat (1902), Lindenstraat (1902).

Uiteindelijk bouwde men een nieuwe wijk in de buurt van de nieuwe spoorweg naar Dendermonde (1877): Aerschot-, Kasteel- en Westerstraat, Westerplein en Westerlaan.

Deze evolutie, die zich voortzette tot het begin van deze eeuw, kende een tijdelijke onderbreking tijdens de eerste wereldoorlog. Na een korte herstelperiode werden in de jaren 1920 al snel een aantal nieuwe wijken ontworpen en gerealiseerd: Koningin Elisabethwijk (Koningin Elisabethlaan en -plein, Minderbroeders-, Van Havermaet-, Prins Karel-, Prinses Marie José-, Dr. Van Raemdonck-, Van Naemenstraat, Prins Leopoldplein), Spoorwegwijk (Spoorweglaan, Nijverheids- en Jozef Lonckestraat), Mgr. Stillemanswijk (Mgr. Stillemans-, Baron D'Hanis- en Broedersstraat), Paddeschootwijk (Paddeschoot- en Watermolendreef, Hendrik Conscience-, Hugo Verriest-, Albrecht Rodenbach-, Lodewijk Dosfelstraat en Guido Gezellelaan).

Na de tweede wereldoorlog kwam de rechtstreekse verbinding van het stadscentrum met de rijksweg 14 tot stand door de aanleg van de Parklaan (1951). Alweer werden nieuwe wijken gerealiseerd, doch met een luchtiger karakter en veel groenvoorziening: Lepelhoekwijk met vogelnamen, Sparrenhofwijk met boomnamen, Priesteragiewijk met bloemennamen. In de jaren zestig en zeventig werd behalve aan nieuwe woonwijken (onder meer Baansland) voornamelijk aandacht besteed aan de aanleg van industrieparken buiten de stadskern. Het beleid was erop gericht alle fabriekscomplexen uit de stadskern te verdrijven zodat belangrijke oppervlakten bouwgrond vrijkwamen. Het uitvoeren van deze plannen, in een vrij snel tempo, heeft tot gevolg dat van de belangrijkste industrie uit de 19de eeuw, namelijk de weverijen, zo goed als geen overblijfselen meer bestaan.

Heden is de stad de prooi van wel eens megalomaan genoemde infrastructuurwerken: na de ontdubbeling van de Parklaan wacht men op de verbreding van de Plezantstraat en zoekt men een verkeerstechnische oplossing voor de ertussen liggende Grote Markt. Tevens werkt men aan een zogenaamde "ringlaan" die rijksweg 14 moet verbinden met de geplande rijksweg 60 naar Nederland.

Wat de architectuur betreft, vindt men slecht sporadisch gebouwen van voor de 18de eeuw. Op 25 mei 1690 brak namelijk de zogenaamde "brand van Sint-Niklaas" uit waarbij 565 huizen vernield werden. Ontstaan in het begin van de Kalkstraat, breidde de brand zich uit over de hele dorpskern. Enkel de weinige gebouwen van steen bleven gespaard: de gotische Sint-Nikolaaskerk, het "Landhuis", de "Ciperage", het "Oud Prochiehuis" en het "Castrohof". Gedurende de 18de eeuw kende Sint-Niklaas een trage ontwikkeling doch in de 19de eeuw daarentegen een ware opbloei die zich veruiterlijkt in het groot aantal private en openbare gebouwen uit die periode. Een rijk gamma 19de-eeuwse neo-stijlen is hier dan ook voorhanden. Naast burgerhuizen, stadhuis en verschillende kerken, werden een groot aantal kloosters opgericht, hetzij voor onderwijs, hetzij voor ziekenverzorging, die een zeer snelle uitbreiding kenden en aldus heel wat binnenblokken in beslag nemen. De tussenoorlogse stadsuitbreiding zorgde anderzijds voor een hele waaier huizen in art-decostijl.

Op industrieel-archeologisch gebied was Sint-Niklaas een belangrijk centrum voor de weef- en breigoednijverheid. De oorspronkelijke huis- en handenarbeid werd door een koninklijk plakkaat van 1 juli 1700 vervangen door pre-industriële wolweverijen die echter slechts tot circa 1750 hebben standgehouden. Dank zij het verval van de wolwevers konden in 1764 de eerste katoenweverijen worden opgericht die in de tweede helft van de 18de eeuw een gestadige groei en in de eerste helft van de 19de eeuw een reusachtige voorspoed kenden. Belangrijk voor deze bloei waren: de invoering van het mechanisch weefgetouw (Lieven Bauwens), de oprichting van een agentschap der Nederlandse Handelsmaatschappij die de verzendingen naar Oost-Indië uitbouwde, het boren van artesische waterputten en de aanwending van de stoommachine als nieuwe aandrijfkracht. Laatstgenoemde werd reeds in 1827 geplaatst in de fabriek Janssens-De Decker. Van deze belangrijkste industrietak zijn echter uiterst weinig sporen bewaard. Het industrieelarcheologisch patrimonium van Sint-Niklaas beperkt zich heden dan ook grosso modo tot de voormalige brouwerijen en het groot aantal arbeiderswoningen uit de 19de eeuw en begin 20ste eeuw.

  • DE POTTER F.-BROECKAERT J., Geschiedenis der stad St.-Nicolaas, Gent, 1881.
  • LAEVAERT L., Stad Sint-Niklaas, bijdrage tot de geschiedenis van de wijken, straten, pleinen, huizen en markt, Antwerpen, 1966.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Sint-Niklaas

Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

omvat 't Volkshuis

Vermorgenstraat 9-11, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Aerschotstraat

Aerschotstraat (Sint-Niklaas)

omvat Ankerstraat

Ankerstraat (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Apostelstraat

Apostelstraat (Sint-Niklaas)

omvat Baanvak Sint-Niklaas - De Klinge op voormalige spoorlijn Mechelen - Terneuzen

Sint-Gillis-Waas, Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas), Sint-Niklaas (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenhuis

Passtraat 408, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenwoning

Truweelstraat 109, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenwoning van 1696

Uilenstraat 155, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Brouwerij De Baer

Vijfstraten 91, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Brouwerij De burgersvrienden

Antwerpse Steenweg 193, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Brouwerij Verschueren

Hazewindstraat 2, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Brugsken

Brugsken (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis

Zamanstraat 16, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis

Klein-Hulststraat 87, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis

Knaptandstraat 44, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis

Kokkelbeekstraat 40, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis

Zamanstraat 47, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis

Zamanstraat 51, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis

Westerlaan 32, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis gedateerd 1905

Kollegestraat 11, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis gedateerd 1908

Westerlaan 30, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis in art-decostijl

Knaptandstraat 103, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis ontworpen door Charles Hoge

Rich. Van Britsomstraat zonder nummer, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

omvat Café Terminus

Stationsplein 1, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Casinostraat

Casinostraat (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dalstraat

Dalstraat (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat de Castrodreef

de Castrodreef (Sint-Niklaas)

omvat De Witte Molen

Gladiolenstraat 2, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

omvat Dekenij met park

Philippus Neridreef 3, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Directeurswoning

Westerplein 4, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dorpswoning

Uilenstraat 181, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dorpswoning

Vrouweneekhoekstraat 161, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dorpswoning

Klein-Hulststraat 69, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dorpswoning

Houten Schoen 83, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dr. Van Raemdonckstraat

Dr. Van Raemdonckstraat (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dr. Verdurmenstraat

Dr. Verdurmenstraat (Sint-Niklaas)

omvat Drie rijen arbeiderswoningen

Langhalsbeekstraat 1-17, 20-24, 38-52, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Driekoningenstraat

Driekoningenstraat (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Fabriekscomplex Twijnderij Schoeters

Antwerpse Steenweg 5, 41, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

omvat Grote Markt

Grote Markt (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Grote Peperstraat

Grote Peperstraat (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Guido Gezellelaan

Guido Gezellelaan (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Heikapel

Beeldstraat zonder nummer, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

omvat Heilig Hartinstituut

Tereken 14, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Heilig Hartkapel

Kleibeekstraat zonder nummer, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

omvat Heilige Amelbergakapel

Krekelstraat 99, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herenhuis

Passtraat 73, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herenhuis

Bellestraat 19, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herenhuis

Breedstraat 239A, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herenhuis in art-decostijl

Bellestraat 17, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herenhuis uit de 18de eeuw

Kokkelbeekstraat 6, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoekhuis

Rich. Van Britsomstraat 1, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis naar ontwerp van August Waterschoot

Zamanstraat 2, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve

Bellestraat 31, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve

Brandstraat 29, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve

Passtraat 156, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve

Breedstraat 94, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve

Callaertstraat 42, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve

Galgstraat 26, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve

Galgstraat 17, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve

Arkestraat 2, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve Bressinck

Uilenstraat 95, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve gedateerd 1663

Kleibeekstraat 136, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Brandstraat 8, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoevetje gedateerd 1665

Passtraat 318, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hofstraat

Hofstraat (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hospitaalstraat

Hospitaalstraat (Sint-Niklaas)

omvat Houtbriel

Houtbriel (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Houtzagerij

Truweelstraat 73, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

omvat Jongensschool Sint-Jozef-Klein-Seminarie en omgeving

Collegestraat, Paul Snoekstraat, Rich. Van Britsomstraat (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kalkstraat

Kalkstraat (Sint-Niklaas)

omvat Kapel Heilige Amelberga

Hoge Heerweg zonder nummer, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

omvat Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Halle

Tereken zonder nummer, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Vrouweneekhoekstraat zonder nummer, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

omvat Kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Houten Schoen zonder nummer, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

omvat Kapel ter ere van Sint-Antonius

Knaptandstraat zonder nummer, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kasteelstraat

Kasteelstraat (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kleine Laan

Kleine Laan (Sint-Niklaas)

omvat Klooster der Paters Minderbroeders met Heilig-Hartkerk

Truweelstraat 138, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kollegestraat

Sint-Niklaas (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Koningin Elisabethlaan

Koningin Elisabethlaan (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Leopold II-laan

Leopold II-laan (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Mercatorstraat

Mercatorstraat (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Mgr. Stillemansstraat

Mgr. Stillemansstraat (Sint-Niklaas)

omvat Moederklooster van de zusters jozefienen

Rich. Van Britsomstraat 19, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Neogotisch burgerhuis

Zamanstraat 41, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Nieuwstraat

Nieuwstraat (Sint-Niklaas)

omvat Nijverheidsstraat

Nijverheidsstraat (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Onze-Lieve-Vrouwplein

Onze-Lieve-Vrouwplein (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Onze-Lieve-Vrouwstraat

Onze-Lieve-Vrouwstraat (Sint-Niklaas)

omvat Oorlogsmonument

Parklaan 89, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Paddeschoothof

Paddeschootdreef 132, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Parkstraat

Parkstraat (Sint-Niklaas)

omvat Parochiekerk Christus Koning

Heistraat zonder nummer, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Heilige Johannes Bosco

Gladiolenstraat zonder nummer, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Sint-Jozef

Tereken 3, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

omvat Pastorie Sint-Jozefparochie

Tereken 5, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Plezantstraat

Plezantstraat (Sint-Niklaas)

omvat Priesteragiewijk

Azalealaan, Begoniastraat, Breedstraat, Chrysantenstraat, Daliaweg, Geraniumstraat, Gladiolenstraat,...

omvat Prins Albertstraat

Prins Albertstraat (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Prins Karelstraat

Prins Karelstraat (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Prins Leopoldplein

Prins Leopoldplein (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Rechtshuis

Eigenlostraat 2, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Regentieplein

Regentieplein (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Regentiestraat

Regentiestraat (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Rij arbeiderswoningen

Breedstraat 76-88, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Rij van vijftien arbeiderswoningen

Papenakkerstraat 14-28, 15-29, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Sacramentsstraat

Sacramentsstraat (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Sint-Antoniuskapel, omgevormd tot winkel

Knaptandstraat 115, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

omvat Sint-Jozefkapel

Smisstraat zonder nummer, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Sint-Jozefstraat

Sint-Jozefstraat (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Sint-Lodewijkshospitaal

Lodewijk De Meesterstraat 5, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

omvat Slotklooster Zusters Karmelietessen

Veldstraat 2, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

omvat Sociale woonwijk Peter Benoit

Peter Benoitpark, Peter Benoitstraat, Van Durmestraat (Sint-Niklaas)

omvat Spoorweglaan

Spoorweglaan (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoning

Kuildamstraat 1, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoning

Rich. Van Britsomstraat 15, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoning in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Houten Schoen 17, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stationsstraat

Stationsstraat (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stedelijk Museum

Zamanstraat 49A-B, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Steegbeluik

Knaptandstraat 45-71, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Steegbeluik

Klein-Hulststraat 126-132, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stoombrouwerij Den Haan

Truweelstraat 54, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Textielfabriek A. Cockelbergh S.A. Bonneterie N.V.

Lodewijk De Meesterstraat 30, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Textielfabriek François Denys

Zamanstraat 60A, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Textielfabriek N.V. Edmond Meert

Lamstraat 113, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Traditionele dorpswoning

Damstraat 71, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Twee gekoppelde burgerhuizen

Zamanstraat 6-8, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Twee groepen arbeiderswoningen

Lindenstraat 144-170, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Twee huizen in art-decostijl

Truweelstraat 118-120, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee wevershuisjes

Moleken 1-3, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Van Naemenstraat

Van Naemenstraat (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Villa in nieuwe zakelijkheid

Houten Schoen 96, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Walburgstraat

Walburgstraat (Sint-Niklaas)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Waterpomp

Zamanstraat zonder nummer, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.