erfgoedobject

Voorlopige kapel Heilig Hartparochie

bouwkundig element
ID: 12106   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12106

Juridische gevolgen

Beschrijving

Opgetrokken in 1895 op "eenen hof gelegen aan de Molenstraat te Turnhout, groot 17 à 70 centiare"; aankoop van de grond door Petrus Verschueren, onderpastoor van de Sint-Pieterskerk, op 7 augustus 1895. In 1909 op verzoek van de overste van het Heilig Graf door architect J. Taeymans verbouwd tot kloosterwoning met schoollokalen, onder meer voor de inrichting van een kantschool. Muziekacademie sedert 1970.

Ten opzichte van de rooilijn vooruitspringend, diepgericht en vrijstaand gebouw van drie en tien traveeën, met later ingerichte tweede bouwlaag en vernieuwd zadeldak (mechanische pannen), in eclectische, neogotisch getinte stijl.

Verankerde bak- en zandsteenbouw met gecementeerde muurbanden; brede puntgevel met aandak en schouderstukken, hoekpilasters en indeling door middel van eenvoudige Brugse travee met kruiskozijnen; deels omlijste korfboogpoort met waterlijst, oculus en beschilderde houten vleugeldeur met ijzerbeslag. Witstenen Heilig Hartbeeld met sokkel en baldakijn in top.

Soberder uitgewerkte zijgevels, aan oostzijde geritmeerd door rechthoekige spaarvelden, in eerste zes traveeën met rechthoekige en getoogde vensters, in laatste vier met spitsboogvensters verwijzend naar oorspronkelijke bestemming; begane grond van westzijde met tudorbogige spaarvelden en getoogde muuropeningen, waarboven luifel, steunend op consoles met fraaie gesculpteerde hoofdjes enerzijds, gietijzeren zuiljes anderzijds; houten kroonlijst op klossen. Achtergevel met lage rondboogvensters; oorspronkelijke waaiervormige tracering op de verdieping.

  • Stadsarchief Turnhout, Bouwaanvragen, 1909, dossier 76.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Voorlopige kapel Heilig Hartparochie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12106 (Geraadpleegd op 28-02-2020)