erfgoedobject

Sint-Victor Kleuterschool

bouwkundig element
ID: 12107   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12107

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kleuterschool, lokalen derde leeftijd, jeugdverenigingen, en zo meer. L-vormig complex, ontstaan als parochiale meisjesschool, aanvankelijk bediend door zusters van het Heilig Graf; gebouw van 1906-1907 naar ontwerp van architect J. De Landtsheer, later uitgebreid met langgestrekte vleugel van negen traveeën ten westen van speelplaats.

Andermaal ten opzichte van de rooilijn vooruitspringend gebouw dat vrijwel de helft van de zuidelijke straatwand van de Corbeelstraat inneemt, bestaande uit twee parallel gelegen vleugels van zes en twee traveeën, twee bouwlagen en afgewolfd zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen).

Verankerde baksteenbouw, sober versierd met rechthoekige spaarvelden, horizontaliserende zandstenen dorpels en kordons, gecementeerde muurbanden, hoek- en negblokken. Afgeschuinde hoek met spitsbogig spaarveld, op de verdieping voorzien van omlijste nis met Heilig Hartbeeld. Segmentboogvensters en aangepaste rechthoekige poort.

  • Stadsarchief Turnhout, Bouwaanvragen, 1906, dossier 79.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sint-Victor Kleuterschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12107 (Geraadpleegd op 17-02-2020)