Booitshoeke

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Booitshoeke
Straat
Locatie Booitshoeke (Veurne)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Ontvolkende landbouwgemeente (335 ha; 101 inwoners in 1971) in de Westhoek en de Zeepolders, aan de Bommelaere-, Proostdijk- en Koolhofvaart, met over wegend kleibodems op zware poelgrondklei. Sinds 1970, samen met Avekapelle, Eggewaartskapelle, Bulskamp, Steenkerke en Zoutenaaie, deelgemeente van Groot-Veurne.

Voor 't eerst vermeld als Boidenkinshoucke in 1239. Parochie in 1190, voordien afhankelijk van Wulpen. Het kathedraalkapittel van Ieper en het Sint-Walburgakapittel van Veurne waren tiende heffers van de parochie. Booitshoeke maakte deel uit van de "Noordvierscare van Veurne". Men trof er de heerlijkheid 't Nieuwland aan. In 1659 geplunderd door het Spaanse leger van graaf Merchin. Als kerkparochie, tot 1566 deel uitmakend van het bisdom Terwaan, aartsdekenij Vlaanderen, dekenij Nieuwpoort ; nadien van het bisdom Ieper, dekenij Nieuwpoort en na 1801 van het bisdom Gent. 1807: afschaffing van de parochie. Samenvoeging met Avekapelle. Heroprichting van de parochie binnen het bisdom Brugge, dekenij Veurne, in 1846.

Thans landelijke gemeente met kleine dorpskom in de bocht van geasfalteerde Pastoor Henri Scherpereelstraat, de belangrijkste dorpsstraat. Kern gevormd door schilderachtig, Sint-Audomaruskerkje met omliggend kerkhof en kasseiwegeltje, afgeboord met haag en kastanjelaars. Ten oosten, oorspronkelijk omwalde pastorie uit de 19de eeuw (zie Pastoor Henri Scherpereelstraat nummer 28). Ten noordoosten, klein, witgekalkt landarbeidershuisje, thans buitenverblijf (Pastoor Henri Scherpereelstraat nummer 30). Losse, eerder kleinschalige bebouwing ten zuiden en zuidoosten van hoger vermelde weg, bestaande uit arbeidershuizen van een bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat), uit de eerste helft van de 20ste eeuw, vaak met voortuintje. Accent op het einde van de dorpskom gevormd door iets groter schoolgebouw (Pastoor Henri Scherpereelstraat nummer 2) uit de 20ste eeuw, Iinks geflankeerd door een neogotische Mariakapel. Ten noorden van dorpskom, op het kruispunt bij de Pervijzestraat, nog grotendeels omwalde hoeve, zogenaamd "Hof ten Broecke" (zie Pastoor Henri Scherpereelstraat nummer 32). Veeleer sporadische bebouwing buiten de dorpskom: geïsoleerde, meerledige hoeven, sommige met oudere

18de-eeuwse kern (zie Booitshoekestraat nummer 20; Proostdijkvaart nummer 21). Landelijk karakter van de gemeente enigszins gestoord door de in aanleg zijnde, meer noord gesitueerde A18-autosnelweg.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Datum tekst: 1982

Relaties

maakt deel uit van Veurne

Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Sint-Audomarus met kerkhof

Pastoor Henri Scherpereelstraat zonder nummer, Veurne (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.