Bulskamp

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Bulskamp
Straat
Locatie Bulskamp (Veurne)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Ontvolkende landbouwgemeente (803 ha; 656 inwoners in 1971)in de Westhoek en Zeepolders, aan kanaal Veurne-Sint-Winoksbergen en Steengracht. Bodemkundig bestaande uit twee gebieden: zandbodems in het westen, klei bodems in het oosten, van elkaar gescheiden door depressie van vermeld kanaal. In 1970 gevoegd bij Veurne.

Vermelding van Willem van Bulskamp in 1176 (Cartularium van Sint-Niklaasabdij van Veurne). Ridder Bernardus van Bulskamp leefde in 1239. Voor 't eerst vernoemd in 1242 als Bulscamp, samengesteld uit bulnas (Germaans: van de stier) en kampa (Germaans, uit Latijn campus: heide). 1297: slag bij Bulskamp. Vlaamse strijdkrachten door Filips de Schone verslaan. Verwoesting van Bulskamp. Midden 14de eeuw zogenaamd "Hof van Bulskamp". Bestuurlijk en fiscaal deel uitmakend van de keure van Veurne in Veurne-Ambacht. Als kerkparochie met de dekenij Veurne, tot 1566 afhankelijk van bisdom Terwaan, aartsdekenij Vlaanderen, later van het bisdom leper, na 1801 van bisdom Gent en na 1834 van bisdom Brugge. Bulskamp lag buiten het rechtstreeks geschut tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Typisch polderdorp met dorpskom op scheiding van twee bodemkundig verschillende zones, ten oosten van het kanaal Veurne-Sint-Winoksbergen (Bergenvaart), waar Steengracht en Bulskampstraat elkaar kruisen. Laatst genoemde, belangrijkste dorpsstraat, gekenmerkt door heterogene lintbebouwing uit 19de, 20ste eeuw met openheid naar kerk toe. Het doodlopend, onverhard Sint-Livinusstraatje met 19de-eeuwse lijstgevels en tussenliggende tuintjes, de nog enigszins goed bewaarde Sint-Bertinusstraat met kleinschalige bebouwing en de bredere, geasfalteerde Beauvoordestraat, gekenmerkt door een 19de en 20ste-eeuwse bebouwing van een à twee bouwlagen onder zadeldak, soms voorafgegaan door tuintje (zie nummers 32-46), en uitlopend op nieuwe sociale woonwijk, vormen de drie oostelijke invalswegen. Westelijke zijstraat: Pastorij weg met onder meer pastorie en ertegenover liggende, sterk aangepaste hoeve gemarkeerd door vierkante bakstenen hek pijlers met vaasbekroning. Buiten dorpskom: geïsoleerde polderhoeven met losse bestanddelen, voornamelijk met 19de-eeuwse kern, soms opklimmend tot de 18de eeuw (zie Bewesterpoort nummer 17; Cromfortstraat, nummer 13). Voormalige windmolen (houten staakmolen op open voet) in 1940 vernield.

  • VAN BUGGENHOUT J., Geschiedenis van onze parochies. Bulskamp , in Bachten de Kupe, XXII, I, 1980, p. 2-13.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Datum tekst: 1982

Relaties

maakt deel uit van Veurne

Veurne (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Bulskampstraat

Bulskampstraat (Veurne)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat St.-Bertinusstraat

St.-Bertinusstraat (Veurne)

omvat Westhoekduinen, duinen van Cabour, De Moeren en plateau van Izenberge

Adinkerke, De Panne (De Panne), Bulskamp, De Moeren, Houtem, Veurne (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.