St.-Joris

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Nieuwpoort
Deelgemeente Sint-Joris
Straat
Locatie Sint-Joris (Nieuwpoort)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Nieuwpoort (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gemeente (554 ha; 379 inwoners in 1970) in Zeepolders en Westhoek, aan de IJzer, Noordvaart en kreek van Nieuwendamme (vroegere loop van IJzer). Binnenpolders met zware kleibodems en Middellandpolders met deels overdekte kreekruggronden. Vnl. landbouwactiviteit. In 1970 bij Nieuwpoort gevoegd.

Eertijds genaamd St.-Joris-ten-Dijke i.e. S. Georgii in terra nova, omdat ze uit de zeebodem van de IJzer was afgedijkt. Ca. 1200, hulpkapel van Ramskapelle. Parochie in 1240 onder patronaat van St.-Niklaasabdij van Veurne, deel uitmakend van kasselrij Veurne en ammanie Ramskapelle. Op grondgebied bevond zich vroeger de heerlijkheid "ten Berghe". Geheel vernietigd tijdens eerste wereldoorlog; waarna eenvoudig wederopgebouwd in een architectuur aansluitend bij de doorsnee-bouwtraditie van de streek.

Thans, landelijke gemeente met concentratie van bebouwing rondom dorpskom (St.-Jorisplein), ten N. van Brugsesteenweg; woonuitbreiding o.m. recente villabouw (bungalows) ten Z. van vermelde baan; voorts, los verspreide hoeven in een eerder historiserende wederopbouwstijl, geïnspireerd op traditonele, regionale hoevebouw met verwerking van lokale elementen, cf. "Eendenhof" (Brugsesteenweg). Toenemend toeristisch impact (nabijheid Nieuwpoort): spaarbekken (12,5 ha), ontstaan in het kader van de zandwinning voor de aanleg van nabije A 18-autosnelweg, en "oefenplas" voor BLOSO-zeilclub.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Relaties

maakt deel uit van Nieuwpoort

Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

omvat Gedenkteken 14de Linieregiment

Brugse Steenweg zonder nummer, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

omvat Gedenkzuil 3de Karabiniers Nieuwendamme

Brugse Steenweg zonder nummer, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

omvat Ramscappelle Road Military Cemetery

Brugse Steenweg zonder nummer, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

omvat Sint-Jorisplein

Sint-Jorisplein (Nieuwpoort)

omvat Standbeeld voor het 7de Linieregiment

Brugse Steenweg zonder nummer, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.