Koksijde

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Koksijde
Deelgemeente Koksijde
Straat
Locatie Koksijde (Koksijde)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Koksijde (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Westkustgemeente (1685 hectare; 7519 inwoners in 1973); geomorfologisch gekenmerkt door golvende duinenzone ("Hoge Blekker", hoogste Belgische duintop) en vlakke Zeepolders; administratief, gerechtelijk arrondissement Veurne; voornamelijk toeristische activiteit; meerdere natuurgebieden: "Schipgat" en "Doornpanne" aan grens met Oostduinkerke; "Noordduinen", weerszijden Leopold III-laan.

De geschiedenis van Koksijde is nauw verbonden met de Duinenabdij, hier in het eerste kwart van de 12de eeuw gesticht (zie Koksijde-Bad, Koninklijke Prinslaan). Benaming Koksijde, niet voor 1150; 1270: Coxhijde, afgeleid van ye, ie, ijde (waterloop, ankerplaats) en kokkel, dialect voor hartmossel; 1328: Laurens en Christiaan van Koksijde; 1377 en 1383: Pauwel van Koksijde; 14de eeuw: ontstaan van overvloedige gewassen op duinengrens ten gevolge droogleggen van polders; 1593: verwoestingen in de streek door Orangisten; 1601: inrichting van uithoeve "Ten Bogaerde" tot Duinenabdij; 1604: vermelding van Jonkheer Jan Bulteel, heer van Koksijde; onder Franse Revolutie parochiaal deeluitmakend van Sint-Walburga te Veurne; zelfstandige parochie in 1842, uitgezonderd gebied over vaart, namelijk "Torreelhoek" en "Wulpendamme"; 1845- 1848: bouw van huidige Sint-Pieterskerk ter vervanging van de circa 1700- 1705 door pastoor Provoost gebouwde kerk, die op haar beurt de zogenaamd "Simoenskapel", in 1216 als dochterkerk van Sint-Walburga te Veurne opgericht, verving. Uitbreiding van wegennet: ontwerp betreffende aanleg steenweg Oostduinkerke-grens Koksijde, in 1866 goedgekeurd; 1869: voltooiing spoorlijn Veurne-Duinkerke; 1882: ontwerp inzake aanleg steenweg Veurne-Koksijde aanvaard; 1895: voltooiing Zeelaan en opkomst van Koksijde-Bad tot gevolg; sinds 1902, aanleg steenweg Koksijde-De Panne, met aftakking naar zee (de huidige Strandlaan), aanleiding tot ontstaan van Sint-Idesbald; 1904: inhuldiging paardentram Koksijde (station buurtspoorweg) - zee; 1914: nabij "Ten Bogaerde", aanleg vliegveld, gebombardeerd in 1916; na Eerste Wereldoorlog, ommekeer in economie van gemeente: landbouw en visserij door toerisme verdrongen; 1924-44: definitieve aanleg van vliegveld door Duitsers, in 1944 gebombardeerd; toegang tot kuststreek door bezetter verboden.

Thans telt Koksijde drie agglomeraties: Koksijde-Dorp, Koksijde-Bad waarmee via Zeelaan verbonden, en meer ten westen, de ietwat kleinere badplaats Sint-Idesbald.

  • BIJNENS B., LUST B., Koksijde. Historische gegevens en wetenswaardigheden, Koksijde, 1971-1977.
  • DEWAELE M., Koksijde in oude prentkaarten, Zaltbommel (Ned.), 1972.
  • GEEREBAERT M., Geschiedenis van Koksijde De Duinen, in Bulletin van het Wetenschappelijk en Kultureel Centrum van de Duinenabdij en de Westhoek, 1-9.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Datum tekst: 1982

Relaties

maakt deel uit van Koksijde

Koksijde (West-Vlaanderen)

omvat De Doornpanne en Schipgatduinen

Koksijde, Oostduinkerke (Koksijde)

omvat Duin-polderovergang Ten Bogaerde

Koksijde (Koksijde), Veurne (Veurne)

omvat Houtsaegerduinen

De Panne (De Panne), Koksijde (Koksijde)

omvat Koksijde-Bad

Koksijde (Koksijde)

omvat Koksijde-Dorp

Koksijde (Koksijde)

omvat Sifon van de Kruisvaart

Pieter Deswartelaan zonder nummer, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

omvat Silicowijk

Bloemenstraat 5-39, 6-24, Groenstraat 3-31, 4-38, Molenstraat 1-17, 2-8, 30-40, Smockelpotstraat 1-55,...

omvat Sint-Idesbald

Koksijde (Koksijde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.