Oostduinkerke

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Koksijde
Deelgemeente Oostduinkerke
Straat
Locatie Oostduinkerke (Koksijde)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Koksijde (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Westkustgemeente (2974 hectare; 4544 inwoners in 1978) aan het kanaal Veurne-Nieuwpoort; gerechtelijk, administratief arrondissement Veurne; vredegerecht Nieuwpoort; 400 tot 500 meter breed strand (zonder golfbrekers) bij laag tij; voorts voornamelijk 1 tot 1,5 kilometer brede, deels beboste zeeduinen (maximum 25 meter) en vruchtbare, goed gedraineerde zeepolders; landbouwactiviteit en toerisme; natuurreservaat "Sint-André", tevens waterwinningsgebied, aan grens met Koksijde (Doornpanne) en natuurreservaat "Ter Yde" ter hoogte van Groenendijk; tussen Polderstraat en Nieuwpoortsteenweg, beschermd landschap Groenendijk-Monobloc. Buiten Oostduinkerke-Bad, telt de gemeente nog de badplaatsen (van west naar oost) Sint-André, Duinpark en Groenendijk.

Dunia in 1068; Duna capella in 1120; Oost-Duinkercke in 1560, id est oostwaarts gelegen parochie in de duinen. Deel uitmakend van Noordvierschaar, rechtsindeling van kasselrij Veurne-Ambacht. 12de eeuw: ontwikkeling van vissersgehucht "Nieuwe Yde", dank zij schuilhaven nabij het "Vloetgat". Gehucht in 1246 afgescheiden van Veurne-Ambacht en onder jurisdictie van Nieuwpoort geplaatst. Weldra afzonderlijke parochie met eigen kerk, gebouwd met tienden geheven op de aan wal gebrachte haringen. 1314: 700 tot 900 inwoners. Kreeg later meerdere stormen te verduren onder meer in 1394. Verwoesting tenslotte gevolg van verschillende veldslagen onder meer beleg van Nieuwpoort (1489), komst van watergeuzen (1571)en slag in duinen (1581), 1590-'93: Hollanders. Circa 1900: herontdekking van plaats, zogenaamd "Spelleplekke" ten gevolge de alhier gevonden sierspelden, vishaken, munten en vaatwerk. Oostduinkerke eertijds toebehorend aan Wulpen. Kerk onder patronaat van Sint-Niklaasabdij (Veurne). 1644- '46: vernietiging van gebouwen door legerbenden. Bestaan van rederijkerskamer. 1793: vernieling van kerk, waarna wederopbouw. Opkomst van badplaats ten gevolge aanleg steenweg tussen dorp en zee (zie Oostduinkerke-Bad). Verwoesting van dorp tijdens Eerste Wereldoorlog. 1940: vernietiging kerk en gemeentehuis.

  • BIJNENS B., Koksijde. Centrum Oostduinkerke. Kruwerswandelpad, Koksijde, 1980.
  • BIJNENS B., Koksijde. Centrum. Oostduinkerke. Hoeven wandelpad, Koksijde, 1979.
  • WASTIELS F., 1000 jaar Oostduinkerke, Oostduinkerke, 1976.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Datum tekst: 1982

Relaties

maakt deel uit van Koksijde

Koksijde (West-Vlaanderen)

omvat Batterij WN Karthauserdünen

Kinderlaan zonder nummer, Nieuwpoortsteenweg zonder nummer (Koksijde), Kinderlaan zonder nummer (Nieuwpoort)

omvat Bovengrondse bunker

Karthuizerstraat zonder nummer, Koksijde (West-Vlaanderen)

omvat Bunker

Polderstraat 159, Koksijde (West-Vlaanderen)

omvat Bunker

Nieuwpoortsteenweg zonder nummer, Koksijde (West-Vlaanderen)

omvat De Doornpanne en Schipgatduinen

Koksijde, Oostduinkerke (Koksijde)

omvat Duitse bakstenen constructie WN Udet

Pelikaanstraat zonder nummer, Koksijde (West-Vlaanderen)

omvat Franse post voor radiotelegrafie Eerste Wereldoorlog

Polderstraat 163, Koksijde (West-Vlaanderen)

omvat Geallieerde bunker

Mosdreef 5, Koksijde (West-Vlaanderen)

omvat Geallieerde bunker

Nieuwpoortsteenweg zonder nummer, Koksijde (West-Vlaanderen)

omvat Geallieerde bunker uit de Eerste Wereldoorlog

Mooi Verblijflaan zonder nummer, Koksijde (West-Vlaanderen)

omvat Oostduinkerke-Bad

Oostduinkerke (Koksijde)

omvat Oostduinkerke-Dorp

Oostduinkerke (Koksijde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.