Alveringem

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Alveringem
Straat
Locatie Alveringem (Alveringem)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Alveringem (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Uitgestrekte gemeente (1.897 ha; 1808 inwoners in 1971) in Vlaamse Zandleemstreek, Zee- en IJzerpolders, aan het kanaal Veurne-Lo. Voornamelijk landbouwactiviteit. Vroeger ook gekend om haar wolkaarderijen en dakpannenfabriek. In 1970 gefusioneerd met Oeren, Hoogstade en Sint-Rijkers. Sinds 1977 pilootgemeente van Groot-Alveringem.

Reeds gekend ten tijde van de Romeinen. Kolonisatie door de Franken tussen 400-500.

7de eeuw: vestiging van Saksen in de streek. Volgens de overlevering zou Adolfried, plaatselijk grootgrondbezitter, zijn goederen geschonken hebben aan Heilige Audomarus, tengevolge een verkregen gunst (zie Putstraat: legende van Sint-Audomarusput). Deze schenking (circa 670) betekende de oorsprong van de heerlijkheid "Het Vrije van Sint-Omaars", afhankelijk van kapittel van Sint-Omaars. Laatst genoemde verkocht in 1604 een groot gedeelte van zijn rechten in vermelde heerlijkheid aan de magistraat van de stad en kasselrij Veurne. Oudste, authentieke vermeldingen uit 1066.

Eind 12de eeuw, begin 13de eeuw: opstand van bevolking onder leiding van Ryckaert Blauvoet (zogenaamde Blauvoetijnen) tegen de volgelingen van koningin Mathilde, weduwe van Filips van de Elzas (zogenaamde Isegrijnen).

Begin 14de eeuw: Vlaamse ontvoogdingsstrijd; talrijke Alveringemnaren vervoegden het leger van Zannekin; velen sneuvelden in Slag bij Kassel (1328). Toenemende moeilijkheden tussen het bestuur van de kasselrij en poorters van Veurne, in 1497 en 1664, verplichtten de magistraten zich terug te trekken in hun eigendom te Alveringem om er hun bestuurlijke ambtsbezigheden voort te zetten. Alveringem telde in die periode inderdaad vele "principaele huysen", zoals het hof "Ten Volckenswerve", van circa 1200-1658 bewoond door het geslacht van de "Knibben", afhankelijk van het hof "Ten Swinnen" ("Ten Swijnen"), eigendom van het geslacht van de Fontiquies; het hof "Ten Houvere", ('t Hof van Hourre) en hof "Picquet", beide bewoond door afstammelingen van vermelde "Knibben"; hof "van Wychhuus", bezit van Franchoys van Wychhuus, burgemeester en landhouder van de wet der "Stede ende Casselrie van Veurne-Ambacht"; hof "de Fockewerve", uithoeve van de abdij van Sint-Niklaas te Veurne; hof "De Hooge Poorte", eigendom van geschiedschrijver Jacob Marchant (1527-1609). Enkele van vermelde ridder- en abdijhuizen thans nog gedeeltelijk bewaard; van andere is enkel de benaming of lokalisatie gekend.

In de 17de en 18de eeuw behoorde Alveringem toe aan de familie de la Coste. De parochie Alveringem maakte tot 1566 deel uit van bisdom Terwaan; later van bisdom Ieper; vanaf 1801 van bisdom Gent; sinds 1834 van bisdom Brugge. Belangrijke figuur: kapellaan Cyriel Verschaeve, bezieler van de Frontbeweging gedurende de eerste wereldoorlog.

Thans landelijke gemeente; vrij goed bewaarde dorpskern met Sint-Audomaruskerk en omliggend kerkhof als middelpunt, van waaruit uitvalswegen naar de vier windstreken. Geconcentreerde bebouwing in een typische dorpsarchitectuur rondom de kerk, geleidelijk overgaand in geïsoleerde hoevebouw naar de gemeentegrenzen toe. Ten westen van het centrum, bewaarde omwalling van voormalig kasteel "Decat". Woonuitbreidingszone ten zuiden van agglomeratie. Ten oosten van dorpskom gelegen wijk Fortem, aan gelijknamige brug over het kanaal Veurne-Lo.

  • DE CUYPER G., De abdij- en herenhuizen te Alveringem, in Bachten de Kupe, VII, 6, 1965, p. 145-159.
  • VERSCHAVE R., Welkom in Alveringem, in De Autotoerist, XXVII, 19, 1974, p. 975-977.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Datum tekst: 1982

Relaties

maakt deel uit van Alveringem

Alveringem (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Appelstraat

Appelstraat (Alveringem)

omvat Bamburgerhoeve

Noord-Ossenaarstraat 1, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Boerenarbeiderswoning

Kruisestraat 2, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Boerenwoning

Steendamstraat 5, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgmolenstraat (Alveringem)

Burgmolenstraat (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dorp

Dorp (Alveringem)

omvat Dorpskern Gijverinkhove en depressie van de Bampoelbeek

Alveringem, Gijverinkhove, Hoogstade, Izenberge (Alveringem), Pollinkhove (Lo-Reninge)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Fortem

Fortem (Alveringem)

omvat Hoeve

Groenedreef 1A, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve Hof Ten Houvere

Klarewal 9, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve Hof Ten Volckenswerve of Kleine Fockewerve

Lampernissesteenweg 3, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Klarewal 3, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Klarewal 26, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Waterhuisjesstraat 1, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Groenedreef 5, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Klarewal 29, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Klarewal 27, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Kruisestraat 1, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Steendamstraat 8, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Wijdouwbeekstraat 4, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Steendamstraat 1, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Rozendaalstraat 5, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Schooldreef 14, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Moeshof

Steendamstraat 6, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Steendam

Steendamstraat 7, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve Visart

Schooldreef 15, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Hof de Fockewerve

Noord-Ossenaarstraat 3, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Houten calvarie Klarewal

Klarewal zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kaatsspelstraat

Kaatsspelstraat (Alveringem)

omvat Kapel

Westover zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kasteel 't Bos

Westover 1, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kwellemolenstraat

Kwellemolenstraat (Alveringem)

omvat Landarbeiderswoning met tuin

Hoogstraat 8, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Langgestrekte hoeve

Klarewal 6, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Langgestrekte hoeve

Klarewal 2, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Meisjesschool en hoofdkwartier 6de Legerafdeling

Hoogstraat 15, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Nieuwe Herberg

Nieuwe Herberg (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Nieuwstraat

Nieuwstraat (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Oerenstraat (Alveringem)

Oerenstraat (Alveringem)

omvat Omgeving Alveringem, Sint-Rijkers en Lovaart nabij Fortem

Alveringem (Alveringem), Lo, Pollinkhove (Lo-Reninge)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Oostover

Oostover (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Oudekapellesteenweg

Oudekapellesteenweg (Alveringem)

omvat Poldergebied van Lampernisse en omgeving

Alveringem (Alveringem), Diksmuide, Lampernisse, Oostkerke, Oudekapelle, Sint-Jacobs-Kapelle (Diksmuide),...

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Putstraat

Putstraat (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat St.-Rijkersstraat (Alveringem)

St.-Rijkersstraat (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Vaartstraat

Vaartstraat (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Veldkapel van 1863

Wijdouwbeekstraat zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.