Gijverinkhove

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Gijverinkhove
Straat
Locatie Gijverinkhove (Alveringem)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Alveringem (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kleine gemeente van 391 ha en 368 inwoners (1 januari 1973). Gelegen in een vlak landschap (kleizandgrond) ten W. van de grote baan leper-Veurne. Sinds 1976 fusiegemeente van Alveringem.

Oudste vermelding in 1120 als Gibahardinge hofa. Etymologische betekenis waarschijnlijk hof van Ghyverinc naar bezitter van de eerste nederzetting. De parochie Gijverinkhove wordt vermeld in 1143. Het patronaatsrecht behoorde toe aan de abdij van Voormezele.

Dorp met uitgesproken landelijk karakter. Open dorpskom bestaande uit een eerste concentratie van bebouwing op het kruispunt Weegschede. Vormt de eigenlijke dorpskern met verschillende landelijke herbergen, kleinhandel, en enkel ambachtelijke dorpsondernemingen beheerst door voormalige brouwerij (nummer 6). Rijhuizen (in- en uitspringende rooilijn), geleidelijk overgaand in losse bebouwing; lijstgevels van één à twee bouwlagen onder zadel- en mansardedaken, uit XIX-XX waarvan sommige met XVIII-kern. Nog vrij goede bewaring van XIX-gevelordonnantie met muuropeningen voorzien van kozijn.

Ten noorden van de Weegschede liggen een paar hoeven, de bewaarde omwalling (ten oosten van Bellestraat, nummer 11) van het in 1805 afgebroken kasteel zogenaamd "Ter Madelstede" (XVII B), leenhof van Heer de Burst, en de alleenstaande Sint-Petruskerk met pastorie ten oosten De geasfalteerde veldweg zogenaamd "Kasteeldreef. als verbinding tussen kerk en Weegschede, zou ontstaan zijn als verbinding tussen het oorspronkelijk kasteel van Gijverinkhove dat voor 1200 op de Weegschede zou gestaan hebben, en de kerk. Ten noordwesten van laatst genoemde ligt aan de Bellestraat een tweede, kleinere concentratie van bebouwing bestaande uit alleenstaande boerenarbeidershuisjes van één bouwlaag (onder meer nummers 34-35) en een rijtje arbeidershuisjes (nummers 27-32) met lijstgevels onder zadel- of mansardedak, uit XIX. Daarnaast een paar hoevetjes uit XVIII d (Sleutelstraat, nummer 5), XIX (Bellestraat, nummer 37), en XXa (Bellestraat, nummer 16).

Buiten de dorpskom worden de straten gekenmerkt door een smal en vrij bochtig tracé, asfaltering, en verspreide hoevebouw (voornamelijk XX, soms met XVIIIB kern) naast aan de straat gelegen XIX-arbeiders- en boerenarbeidershuisjes.

  • Gemeentekaart, zie tussen pagina's 80 en 81.
  • DEFOORT K., Wandelpaden in Gijverinkhove, offset-stencil, Proven s.a.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Relaties

maakt deel uit van Alveringem

Alveringem (Alveringem)

omvat Afspanning De drie ridders - Weegschede

Weegschede 1, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Arbeidershuisje van 1862

Weegschede zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Boerenarbeidershuisje

Bellestraat 19, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Boerenarbeiderswoning

Elzendammestraat 3, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Dorpskern Gijverinkhove en depressie van de Bampoelbeek

Alveringem, Gijverinkhove, Hoogstade, Izenberge (Alveringem), Pollinkhove (Lo-Reninge)

omvat Gedenkzuil militaire doden

Bellestraat zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Sint-Petrus

Bellestraat zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Pastorie Sint-Petrusparochie

Bellestraat 12, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Veekeringshaag van meidoorn

Kasteeldreef zonder nummer (Alveringem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.