Hoogstade

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Hoogstade
Straat
Locatie Hoogstade (Alveringem)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Alveringem (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige gemeente (circa 560 hectare; 458 inwoners in 1972) in Westhoek, Zeepolders en Zandlemig-Vlaanderen, aan de IJzer. Zwak golvend reliëf (maximum 15 meter - minimum 4 meter) met alluviale polderzone ("Broeken") genetisch behorend tot Oudland van Veurne-Ambacht (Duinkerke II-transgressie) aan de zuidelijke gemeentegrens. Voornamelijk landbouwactiviteit. In 1970 opgenomen door Alveringem. Sinds 1976 deelgemeente van Groot-Alveringem.

Eertijds belangrijke heerlijkheid, voor 't eerst vermeld in 859 als Hostede. In 1205 leefde er een zekere Michaël van Hoogstade; in 1220, Gosnimus van Hoogstade; in de 15de eeuw een Willem van Linde; in de 16de eeuw een Claeis van der Linde. 1578: eerste gewapende bijeenkomst van de protestanten in Veurne-Ambacht op hoeve (gehucht ?) Colaertshille (naam thans bewaard, zie Colaertshillestraat, nr. 2). Verwoesting van dorp tijdens Franse Revolutie. Hoogstade leed weinig schade onder de eerste wereldoorlog. Parochie in 1268, afhankelijk van bisdom Terwaan (Frans-Vlaanderen), onder patronaat van abdij van Eversam (Stavele); van 1561-1801 afhankelijk van bisdom Ieper; maakte tot 1839 deel uit van dekenij Poperinge, vervolgens van dekenij Veurne, bisdom Brugge.

Thans dorp van het gestrekte type met specifieke lintbebouwing, bestaande uit rijhuizen van één à twee bouwlagen onder pannen daken (nok parallel aan, soms loodrecht op straat), voornamelijk uit de 19de en de 20ste eeuw, aan de hoofdstraat, zijnde de Hoogstadestraat. Open bres in oostzijde tengevolge van kerk, omliggend kerkhof en groenvoorziening. Groepering van enkele, voornamelijk 19de-eeuwse burgerhuizen met (voor)tuintje en langgestrekte hoeve (thans pompstation) rondom kerk. Wijdse akkers met toenemende nieuwe bouw (woonuitbreidingszone) ten oosten en ten zuidoosten van laatst genoemde. Belgisch militair kerkhof aan Brouwerijstraat. Gehucht Hoogstade-Linde, naar Z.gemeentegrens toe. Buiten dorpskom: los verspreide meerledige hoevebouw, vaak met aangepaste oude (17de-eeuwse) kern, zie Clepstraat nr. 1, 3 en 5; Lindestraat nr. 43, 44; Westhoek nr. 4.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Relaties

maakt deel uit van Alveringem

Alveringem (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Brouwerijstraat

Brouwerijstraat (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Clepstraat

Clepstraat (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Colaertshillestraat

Colaertshillestraat (Alveringem)

omvat Dorpskern Gijverinkhove en depressie van de Bampoelbeek

Alveringem, Gijverinkhove, Hoogstade, Izenberge (Alveringem), Pollinkhove (Lo-Reninge)

omvat Gedenkplaten Belgian Field Hospital Clep

Gapaard 9, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden

Kerkstraat zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoogstadestraat (Hoogstade)

Hoogstadestraat (Alveringem)

omvat IJzervallei tussen Roesbrugge-Haringe en Elzendamme en de vallei van de Poperingevaart

Beveren, Hoogstade, Stavele (Alveringem), Roesbrugge-Haringe (Poperinge), Oostvleteren, Westvleteren...

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kloosterstraat

Kloosterstraat (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Lindestraat

Lindestraat (Alveringem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.