Oeren

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Oeren
Straat
Locatie Oeren (Alveringem)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Alveringem (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kleine gemeente (289 ha; 72 inwoners in 1970) in de Westhoek, op de grens van Zandlemig-Vlaanderen en Zeepolders, aan kanaal Veurne-Lo; matig droge zandleembodems (5 à 6 m hoogte) en Zeepolders (3 à 4 m hoogte). Voornamelijk landbouwfunctie (gemiddelde bedrijfsgrootte: 14,4 ha). Sinds 1970 deelgemeente van Alveringem.

Eerste vermeldingen luiden Horen (1231), Houren (1298) en Oeren (1313), mogelijk af te leiden van de N. aanpalende Grote Moer. Het zogenaamd "Hof van Oeren" in de kasselrij Veurne, bezat achtenvijftig achterlenen. In 1205 werd het kasteel van Oeren, verblijfplaats van Johan en Omer Knibbe, door de Isegrijnen afgebrand. Egidius, ridder van Horen, leefde in 1231. Reeds parochie in 1303, afhankelijk van de abdij van Eversam (Stavele). 1351: Jacob van Hoeren; 1365: Filips van Oeren.

Thans, kleine landelijke gemeente, waarvan het Sint-Apolloniakerkje met omliggend krijgskerkhof, aan de kruising van de Oerenstraat en Westover, in feite de dorpskern uitmaakt. Geen specifiek dorpsplein, noch analoge architectunr aanwezig. Voornamelijk, midden het polderlandschap verloren, meerledige hoeven, veelal met aangepaste XVIII-kern. Sommige vertonen een oudere kern, cf. Oerenstraat nummer 20 en Westover nummer 12.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Datum tekst: 1982

Relaties

maakt deel uit van Alveringem

Alveringem (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Westover 12, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Oerenstraat (Oeren)

Oerenstraat (Alveringem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.