Sint-Rijkers

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Sint-Rijkers
Straat
Locatie Sint-Rijkers (Alveringem)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Alveringem (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gemeente (372 ha; 170 inwoners in 1970) in de Westhoek en Zandlemig-Vlaanderen met vruchtbare, lichtzandleem- en zandleembodems. Voornamelijk landbouwactiviteit (dertigtal hoeven met gemiddelde bedrijfsoppervlakte van 11,2 ha). Sinds 1970 deelgemeente van Alveringem.

Reeds vermeld in XI, toen Adela, weduwe van Boudewijn V van Rijsel, graaf van Vlaanderen (1036-1057), het kasteel van Sint-Rijkers, later geschonken aan de Sint-Pieterskerk te Rijsel en met verscheidene voorrechten begiftigd, bewoonde. Aanvankelijk behorend tot de parochie Alveringem; op grondgebied bevond zich een kapel ter ere van Sint-Richarius (Sint-Rikier); zelfstandige parochie in 1066; later bezit van de abdij van Eversam. Oudste vermelding van kerk in 1086: oorspronkelijk romaans bedehuis in gotische periode vergroot tot doorsnee West-Vlaamse, basilicale kruiskerk, verwoest onder de Franse Revolutie; in 1812 verkocht aan Karel De Mazière van Loo, en afgebroken. In XII stichtte een afstammeling van het huis van Rethel de heerlijkheid "De Burcht", tot circa 1572 bewoond door het geslacht van der Burch (cf. Burgdreef, nummer 12); in 1654 werd het puin van het vervallen goed geschonken aan pastoor Reyphins, om ermee de kapel van Izenberge te vergroten. Van het middeleeuwse omwalde "Kasteel van Opschoten", bezit van N. Zannekin, zijn slechts schaarse resten bewaard (cf. Dolfijnstraat, nummer 1). Vermelding van een zekere Heinric van Sinte Rikiers in rekeningen van 1302. Afschaffing van parochie in 1802: Sint-Rijkers ingelijfd bij Hoogstade.

Thans dorp van het gespreide type, zonder specifieke kern met kerk en/of dorpsplein. Voormalige herberg-gemeentehuis zogenaamd "In den Dolfijn" in 1965 afgebroken en overgebracht naar Openluchtmuseum van Bokrijk. Los verspreide hoevebouw.

  • [DE SMIDT F.], De Romaansche kerkelijke bouwkunst in West-Vlaanderen, (Gent), 1940, pagina's 251-253.
  • SANDERUS A., Verheerlijkt Vlaandre, anastatische herdruk, III, Handzame, 1968, pagina 10.
  • WEYNS J., West-Vlaanderen te Bokrijk, (Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, CII, 1965, pagina's 225-229).

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Relaties

maakt deel uit van Alveringem

Alveringem (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgdreef

Burgdreef (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgmolenstraat (Sint-Rijkers)

Burgmolenstraat (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dolfijnstraat

Dolfijnstraat (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve: boerenhuis en schuurtje

Bampoelstraat 3, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve: boerenhuis en stal

Bampoelstraat 1, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoogstadestraat (St.-Rijkers)

Hoogstadestraat (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat St.-Rijkersstraat (Sint-Rijkers)

St.-Rijkersstraat (Alveringem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.