Wondelgem

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Wondelgem
Straat
Locatie Wondelgem (Gent)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Fusiegemeente ten noordwesten van Gent, 582 hectare groot met 11.207 inwoners (1976). Grenst aan Evergem (noorden), Oostakker (oosten), Gent (zuiden) en Mariakerke (westen), met eertijds de Durme of Kale, de Schipgracht en de Lieve en de Rietgracht als begrenzing. De grens met Gent werd in 1885-86, 1900 en 1920 verlegd tot de spoorlijn naar Terneuzen.

Vroeger zogenaamd "Gundinglehem", Germaans toponiem opklimmend tot de Merovingische periode (6de-7de eeuw), voor het eerst vermeld in een charter van 966 tot 967. Het voormalige Wondelgem (benaming uit de 13de of 14de eeuw) was een Merovingisch kroondomein zogenaamd "Marka" dat naast het "Vroonstalle", het centrum met koninklijke hoeve, het huidige Wondelgem, eveneens het oude Wondelgem (gebied rond het huidige Edmond Van Beverenplein, Gent), gelegen binnen het Vrije van Gent, besloeg. Beide delen werden gescheiden door de Rietgracht.

Wettelijk en rechterlijk deel uitmakend van het graafschap Evergem. Vormde een der bezittingen van de Sint-Baafsabdij, waarvan het graafschap Evergem een latere voortzetting was. Na de opheffing van de abdij vermoedelijk overgegaan op het bisdom. De eerste bidplaats werd gesticht in de 12de eeuw op de hoek met de Maasstraat en de Anjelierstraat te Gent, op de plaats van de huidige watertoren (van circa 1950); in 1200 verheven tot zelfstandige parochiekerk, toegewijd aan de Heilige Catharina. Gesloopt in 1579. In de jaren 1680 werd zij verplaatst naar de Vroonstalledries, in vroegere eeuwen het centrum van het koninklijk domein Marka.

Onder het Franse bewind werden de nieuwe gemeentegrenzen vastgelegd en werd Wondelgem van het Vrije Gent definitief bij de stad gehecht. Door zijn gunstige ligging dicht bij de stad Gent, lange tijd bekend om zijn buitenverblijven en lusthoven met voornamelijk landelijk karakter. Vanaf eind 19de eeuw toename van arbeidende bevolking als gevolg van de uitbouw van de Gentse haven en industrie in de kanaalzone, een gedeelte van het grondgebied Wondelgem wordt in 1885-86, 1900 en in 1920 door de stad Gent aangeworven voor verdere expansie van de haven.

Thans voornamelijk woongemeente voor pendelaars en arbeiders tewerkgesteld in de metaalconstructie, bouwmaterialen, confectie en een katoenspinnerij, deels gevestigd op een nieuw industrieterrein aan de Ringvaart (noordelijk deel van de gemeente) en aan het kanaal. Laatste decennium belangrijke uitbreiding van villabebouwing en sociale woningen in nieuwe verkavelingen.

  • DE POTTER F. en BROECKAERT J. 1864-1870: Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks I, deel 7, Gent.
  • VANAVERBEKE L. 1968: Geschiedenis van Wondelgem, Wondelgem.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gent - fusiegemeenten

Afsnee, Desteldonk, Drongen, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Mendonk, Oostakker, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem,...

omvat Classicistische pastorie

Vroonstalledries 47, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Dorpswoningen

Vroonstalledries 56-58, 57-59, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Evergemsesteenweg

Evergemsesteenweg (Gent)

omvat Fabriek Meca Pneumatics

Liefkensstraat 35, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis met de Serafien Van Cauwenbergelaan

Korte Kerkstraat 5, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoeve

Gundlichstraat 12, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoeve Lootens

Vroonstalledries 66, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losstaande bestanddelen

Buntstraat 159, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Huis Lummerzheim

Schouwingstraat 43, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Kasteel de Ghellinck de Walle

Pieter Cieterslaan 28, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Kasteel Morek

Winkelstraat 21-23, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Landhuis Les Cygognes

Botestraat 131-133, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Langgestrekte hoeve

Botestraat 156, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Langgestrekte hoeve

Vroonstallestraat 11, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Lusthuis Meulewater

Botestraat 52-54, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Meulestedebrug

Voorhavenplein zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Omgeving station Wondelgem

Wondelgemstationplein zonder nummer (Gent)

omvat Rij sociale woningen van 1934

Fabriekstraat 1-31, Molenstraat 217-223, Oogststraat 54-60 (Gent)

omvat Rij van vier arbeiderswoningen

Vroonstalledries 41-43, 42-44, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Rustoord en school van Sint-Jozef

Vroonstalledries 22, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Sint-Markoenstraat

Sint-Markoenstraat (Gent)

omvat Station Wondelgem

Wondelgemstationplein 35, 36, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Villa Ekstermere en hoeve

Botestraat 129, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Villa Les Hêtres

Botestraat 102, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Villa met paardenstallen

Vrouwenstraat 81-83, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Vroonstalledries

Vroonstalledries (Gent)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Woestijnegoedlaan

Woestijnegoedlaan (Gent)

omvat Woning De Bruycker

Mimosastraat 117, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.