Mersenhoven

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kortessem
Deelgemeente Guigoven
Straat
Locatie Guigoven (Kortessem)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Kortessem (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gehucht in het noorden van het dorp, met als etymologische betekenis: een hoeve met landgoed door moerassen omgeven. Het speelde zeker al in de Merovingisch-Karolingische periode een agrarische rol.

De bebouwing is geconcentreerd aan de Bredeweg. Hogerop ligt de Mersenhovenstraat, de verbinding naar het naburige Kortessem en voorzien van schaarse bebouwing, waaronder nummer 27-27 A: voormalige gerenoveerde langgestrekte hoeve van acht traveeën en anderhalve bouwlaag onder mank zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), met kern uit de tweede helft van de 18de eeuw, aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1844); voor- en zijgevel in beschilderd vakwerk, met gewijzigde ordonnantie en muuropeningen; versteende achtergevel.

  • MACHIELS L., Het gehucht Mersenhoven, (Guigoven-Kortessem), 1985.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk & Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Guigoven

Guigoven (Kortessem)

omvat Bredeweg

Bredeweg (Kortessem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.