Arbeiderswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Kongostraat
Locatie Kongostraat 30-44, 58-78, Turnhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Turnhout (adrescontroles: 27-02-2007 - 27-02-2007).
  • Inventarisatie Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Arbeiderswoningen

Deze bescherming is geldig sinds 06-07-1999.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Arbeiderswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In serie opgetrokken arbeidershuizen met spiegelbeeldschema, te dateren circa 1900. Enkelhuisjes van twee traveeën, vooraan met één bouwlaag, achteraan met twee, onder doorlopend zadeldak met ongelijke schilden (mechanische pannen).

Bakstenen lijst- en zijpuntgevels, laatstgenoemde met ankers; voorgevel met muizentandfries en als kroonlijst uitgewerkte goot op klossen of modillons. Segmentbogige muuropeningen met origineel houtwerk; beluikte vensters met arduinen lekdrempel en paneelversiering; nummers 76 en 78 met deur in afgeschuinde hoek, uitgewerkt als spitsboognis.

Oorspronkelijk grondplan met voorplaats over volledige huisbreedte, eertijds gebruikt voor de thuisarbeid; achteraan woonkeuken met kookfornuis, met tegen de zijwand keldertrap enerzijds, trap naar de verdieping anderzijds en ingemaakte bedstee voor de ouders tussenbeide; verdieping met traditioneel één slaapkamer voor de kinderen achteraan en zolder aan de straat. Bijgebouwtje in achtertuin met privaat, tuin- en kolenberging.

  • DE BONT Y., 100 jaar wonen in Turnhout, Architectuur van 1895 tot 1995, Zellik, 1995, p. 48-49.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kongostraat

Kongostraat (Turnhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.