Dranouter

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Heuvelland
Deelgemeente Dranouter
Straat
Locatie Dranouter (Heuvelland)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Heuvelland (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Grensgemeente van 1130 ha met 723 inwoners (1989) sinds 1977 deeluitmakend van het Heuvelland. Gelegen in de Westhoek en de Zuidvlaamse Bergen, op de Z.-helling van de Kemmelberg en de Zwartemolenberg. Overwegend vruchtbare en goed gedraineerde zandleembodems o.m. doorkruist door de Zwarte Molenbeek en de Douve, aldaar vervoegd door de Polder- en de Lindebeek. Vnl. landbouwgemeente en woongebied voor pendelaars naar het Ieperse. Enige toeristische activiteit: c£ o.m. de Volkssterrewacht Petrus Plancius (Hillestraat) en de landelijke herberg "De Speelberg" met volksspelenmuseum (Bellestraat); tot voor kort enkele bloeiende "frontièrewinkels", gelegen nabij de grens aan de Hillestraat en de Zwarte Molenstraat.

Archeologische vondsten uit het Neolithicum en uit de Romeinse periode, vnl. kruiken en munten, wijzen op een vroege bewoning. De oudste benaming Drawenoltra is waarschijnlijk afgeleid van een persoonsnaam en het woord altare of altaar. De parochie Dranouter bestond reeds vanaf 1113. Relatieve bloeiperiode van lichte draperie in XV A. In 1568 werd de inboedel van de kerk stukgeslagen door hervormingsgezinden, die tevens de kerken van Reningelst, Loker, Kemmel en Nieuwkerke hadden aangedaan. Bij de Zwarte Molen werden toen drie geestelijken terechtgesteld; ter nagedachtenis van deze martelaren werd in 1909 het Kalvariekruis op de Zwarte Molen gebouwd en words jaarlijks een bedevaart gehouden.

Geboorteplaats van de geleerde Pieter Platevoet (1552-1622), genaamd Petrus Plancius, vermaard mathematicus-aardrijkskundige en één van de organisatoren van de Indische compagnieën; uitgewoken omwille van zijn geloofsovertuigingen in 1585 naar Amsterdam cf. gedenkteken achter de kerk (Plaats z.nr).

Tijdens W.O. I werd Dranouter volledig vernield cf. militaire begraafplaatsen o.m. Brits kerkhof Dranouter Military Cemetery, aan de Lokerstraat en het oorlogsmonument, gelegen Plaats z.nr., voor de kerk.

Het dorp werd na W.O. I. gr.m. wederopgebouwd naar vooroorlogse aanleg (cf. Ferrariskaart 1770-1778) n.o.v. architect G. Debacker (Elsene). Dorpskom gevormd door een rechth. plein, de Plaats met de St.-Jan-Baptistkerk en omliggend kerkhof als middelpunt, van waaruit uitvalswegen naar de vier windstreken. Geconcentreerde bebouwing in een typische dorpsarchitectuur rondom de kerk, en aan de uitvalswegen o.m. aan de Loker-, Hooghof-, Nieuwkerkestraat, overgaand in geïsoleerde hoevebouw naar de gemeentegrenzen toe.

Uit archiefonderzoek blijkt dat de wederopbouw van vele hoeven, woon- en handels - huizen gebeurde n.o.v. architect F. Tilley (E1sene); hij ontwierp ook o.m. de gemeenteschool, het gemeentehuis, de pastorie. De kerk is een ontwerp van architect J. Viérin (Brugge). Andere architecten als P. Verbruggen (Ukkel), O. Moerman (Poperinge), M. Dujardin (Komen), C. Schmidt (Poperinge), L. Verstraete (Izegem) waren sporadisch betrokken bij Dranouters wederopbouw.

  • A.R., D.V.G.
  • DIRIKEN P., Geogids Heuvelland, Toeristische-Recreatieve-Atlas van West-Vlaanderen, (St.-Truiden), (1988), p. 19-21.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.

Relaties

maakt deel uit van Heuvelland

Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Britse militaire begraafplaats Dranoutre Military Cemetery

Victoriastraat zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Calvarieberg met populieren

Kauwakkerstraat zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Dranouter Churchyard

Planciusplein zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Drie kaarspopulieren bij calvariekruis

Kauwakkerstraat zonder nummer (Heuvelland)

omvat Geknotte veldesdoorn als erfafsluiting

Zwartemolenstraat 39 (Heuvelland)

omvat Gelegde gemengde veekeringshaag bij Hoeve Poorthof

Hillestraat zonder nummer, Zwartemolenstraat 4 (Heuvelland)

omvat Gemeentehuis van Dranouter, pastorie en schoolmeesterswoning

Dikkebusstraat 236-240, 244, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Gemengde houtkant

Hillestraat 2, Victoriastraat zonder nummer (Heuvelland)

omvat Gemengde houtkant met hakhoutstoven

Verlorenhoekstraat zonder nummer (Heuvelland)

omvat Gemengde houtkant met knotbomen op talud

Smijterstraat zonder nummer (Heuvelland)

omvat Gemengde houtkant op talud

Lettingstraat zonder nummer (Heuvelland)

omvat Gemengde houtkant op talud

Zwartemolenstraat zonder nummer (Heuvelland)

omvat Gemengde houtkant op talud

Gremmerslinde zonder nummer (Heuvelland)

omvat Gemengde houtkant op talud

Montebergstraat zonder nummer (Heuvelland)

omvat Gemengde knotbomenrij

Renteweg zonder nummer (Heuvelland)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herberg A ma Campagne

Dranouterstraat 48, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Herberg De Monteberg

Montebergstraat 8, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Herenhoeve en brouwerij

Koudekotstraat 1, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve

Gremmerslinde 21, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve De Panele

Kruisabelestraat 24, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Molenwalhof

Victoriastraat 2, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Poorthof

Zwartemolenstraat 4, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Houtkant met opgaande bomen op talud

Lettingstraat zonder nummer (Heuvelland)

omvat Houtkant met opgaande bomen op talud

Lettingstraat zonder nummer (Heuvelland)

omvat Houtkant op talud

Klokhofweg zonder nummer (Heuvelland)

omvat Houtkant op talud

Beukelaarstraat zonder nummer (Heuvelland)

omvat Houtkant van kastanje op talud

Lettingstraat zonder nummer (Heuvelland)

omvat Kaphaag van meidoorn als erfafscheiding

Zwartemolenstraat 39 (Heuvelland)

omvat Knotpopulier als hoekboom

Zwartemolenstraat 14 (Heuvelland)

omvat Knotpopulier als hoekboom

Smijterstraat 3 (Heuvelland)

omvat Knotpopulier bij veedrinkpoel

Zwartemolenstraat 39 (Heuvelland)

omvat Knotveldesdoorn als hoekboom

Zwartemolenstraat 14 (Heuvelland)

omvat Knotveldesdoorn als hoekboom

Wulvestraat zonder nummer (Heuvelland)

omvat Knotwilg als hoekboom bij veedrinkpoel

Renteweg zonder nummer (Heuvelland)

omvat Knotwilgenrij

Hillestraat 3 (Heuvelland)

omvat Knotwilgenrij

Dranouterstraat zonder nummer, Zwartemolenstraat zonder nummer (Heuvelland)

omvat Meidoornhaag als veekering

Hillestraat 3 (Heuvelland)

omvat Meidoornhaag als veekering

Smijterstraat 3 (Heuvelland)

omvat Neogotische kapel

Kruisabelestraat zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Opgaande eik als hoekboom

Godtschalckstraat 36, Montebergstraat zonder nummer (Heuvelland)

omvat Opgaande essenrij

Kruisabelestraat 20 (Heuvelland)

omvat Opgaande linde als hoekboom

Dranouterstraat zonder nummer (Heuvelland)

omvat Opgaande linde als kruispuntboom

Koudekotstraat zonder nummer, Victoriastraat zonder nummer (Heuvelland)

omvat Opgaande populier als hoekboom

Noordhoekstraat zonder nummer (Heuvelland)

omvat Opgaande populierenrij

Zwijnebakstraat 1 (Heuvelland)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Planciusplein

Planciusplein (Heuvelland)

omvat Standbeeld burgerlijke en militaire doden

Dikkebusstraat zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Ter Cruusstraete, wederopbouwhoeve

Hillestraat 2, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Twee opgaande eiken als grensboom

Hillestraat zonder nummer (Heuvelland)

omvat Twee opgaande linden als welkomstboom

Lettingstraat 37 (Heuvelland)

omvat Tweegezinswoning

Dranouterstraat 73-75, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Verwilderde afsluitingshaag van hulst

Beukelaarstraat 1 (Heuvelland)

omvat Verwilderde afsluitingshaag van hulst

Lettingstraat 37 (Heuvelland)

omvat Vrij uitgegroeide meidoorn

Festivalstraat zonder nummer, Hillestraat 8 (Heuvelland)

omvat Wederopbouwhoeve

Hillestraat 6, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat West-Vlaamse heuvels en omgeving

Dranouter, Kemmel, Loker, Nieuwkerke, Westouter, Wulvergem (Heuvelland), Dikkebus, Vlamertinge, Voormezele...

omvat Winkelhuis

Dranouterstraat 77, Heuvelland (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.