Wulvergem

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Heuvelland
Deelgemeente Wulvergem
Straat
Locatie Wulvergem (Heuvelland)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Heuvelland (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kleine grensgemeente van 350 ha en 287 inwoners (1989); sinds 1977 deeluitmakend van het Heuvelland. Gelegen in de Westhoek en de Zuidvlaamse bergen. Sterk golvend reliëf op de Z. O . -helling van de Kemmelberg naar de alluviale en natte vallei van de Douve toe; l.g. vormt aldaar de Z.-grens. Ten O. wordt Wulvergem begrensd door de kleine Douve of de Stuiverbeek. Overwegend vruchtbare en goed gedraineerde zandleem- en leembodems. Vnl.

landbouwactiviteit, tevens woongemeente voor pendelaars.

Op het grondgebied, eertijds doorkruist door de heerbaan Kortrijk-Cassel, werden een 270-tal Romeinse medailles gevonden, geslagen onder Marcus-Aurelius, Antonius en Commodus (138-180 n.C.).

Wulvergem komt voor het eerst voor in 703 onder de benaming Wulferisele.

Etymologisch betekent Wulvergem: nederzetting van Wulver of een gelijkaardige persoonsnaam. Vlg. de overlevering zou een zekere Wulfer in 703 het gebied aan de abdij van St.-Winoksbergen hebben geschonken. De parochie hing af van de abdij van Waasten. Tijdens W.O. I werd het dorp volledig verwoest cf. de Britse militaire begraafplaatsen: Parkhorse Farm Shrine Cemetery (Lindenstraat); Pond Farm Cemetery (Vrooilandstraat); Wulvergem-Lindenhoek Road Military Cemetery (Hooghofstraat).

Na W.O. I werd het dorp gr.m. naar de vooroorlogse aanleg wederopgebouwd (cf.

Ferrariskaart 1770- 1778). Dorp van het gestrekte type met specifieke dorpsbebouwing van één à twee bouwl.: Dorpsstraat met bochtig tracé, ten W.

uitlopend op driesprong gevormd door de Hooghofstraat, Zepestraat en de Nieuwkerkestraat. Ten N. van de Dorpstraat, kerk met omliggend kerkhof, gelegen ten O. van het doodlopend Ieperstraatje en ten W. van de Vrooilandstraat. Klein gehucht 'Hooghof' aan het kruispunt Hooghofstraat en de Kemmelstraat, gelegen ten N.W. van de dorpskom. Voorts verspreide hoevebouw.

Uit archiefonderzoek blijkt dat de wederopbouw van enkele belangrijke gebouwen als de kerk en de gemeenteschool, alsook van verscheidene hoeven, gebeurd is n.o.v. architect M. Hocepied (Moeskroen). Verscheidene architecten als F.

Tilley (Elsene), C. Halsberghe (Menen), L. Verstraete (Izegem), L. Hocepied (Kortrijk), A. Knein (Elsene), J. Van Hoenacker (Antwerpen), B. De Lestre de Fabribeckers (Elsene), C. De Buck (Gent), M. Dujardin (Komen) waren tevens bij de wederopbouw van Wulvergem betrokken.

  • DIRIKEN P., Geogids Heuvelland, Toeristische-Recreatieve-Atlas van West-Vlaanderen, (St.-Truiden), (1988), p. 29-30.
  • VANSUYT M., Even voorstellen: Wulvergem, in De Gidsenkring, VIII, 1, 1970.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.

Relaties

maakt deel uit van Heuvelland

Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Britse militaire begraafplaats Packhorse Farm Shrine Cemetery

Lindestraat zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Britse militaire begraafplaats Pond Farm Cemetery

Vrooilandstraat zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Britse militaire begraafplaats Wulverghem-Lindenhoek Road Military Cemetery

Hooghofstraat zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Dorpsstraat 4, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Gedenksteen burgerlijke en militaire doden

Dorpsstraat zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Gekruiste meidoornhaag als kerkhofbeplanting

Sint Machutusweg 2A (Heuvelland)

omvat Gekruiste meidoornhaag als veekering

Hooghofstraat 21 (Heuvelland)

omvat Herberg A la basse ville

Dorpsstraat 2, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Leeuwenburg

Gremmerslinde 7, Heuvelland (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoevetje

Wulvergemstraat zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Ieperse vestingen en omgeving, bossen ten zuiden en heuvelrug Wijtschate-Mesen

Kemmel, Wijtschate, Wulvergem (Heuvelland), Hollebeke, Ieper, Voormezele, Zillebeke (Ieper), Mesen (Mesen),...

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Ieperstraatje

Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Jongensschool met schoolmeestershuis

Hooghofstraat 4, Heuvelland (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kemmelstraat

Kemmelstraat (Heuvelland)

omvat Knotpopulier als hoekboom

Vrooilandstraat zonder nummer (Heuvelland)

omvat Knotpopulierenrij als onderdeel van erfbeplanting

Gremmerslinde zonder nummer, Vrooilandstraat 15 (Heuvelland)

omvat Onderwijzerswoning

Wulvergemstraat 42, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Opgaande eik als hoekboom

Hooghofstraat 40, Lindestraat zonder nummer (Heuvelland)

omvat Opgaande populier als grens- en hoekboom

Zepestraat zonder nummer (Heuvelland)

omvat Parochiekerk Sint-Machutus

Sint Machutusweg zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat Pastorie

Dorpsstraat 22, Heuvelland (West-Vlaanderen)

omvat West-Vlaamse heuvels en omgeving

Dranouter, Kemmel, Loker, Nieuwkerke, Westouter, Wulvergem (Heuvelland), Dikkebus, Vlamertinge, Voormezele...

omvat Wulverghem Churchyard

Dorpsstraat zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.