Beselare

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zonnebeke
Deelgemeente Beselare
Straat
Locatie Beselare (Zonnebeke)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Zonnebeke (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deelgemeente van Zonnebeke van 2342 inwoners (1989) en 1433 ha Vnl. landbouwen woondorp aan de autosnelweg A 19 Kortrijk-Ieper. Gelegen in ZandlemigVlaanderen; zacht golvend landschap. Het dorpscentrum ligt op een hoogte (53 m), die naar het W. en naar het Z. vrij steil overgaat naar vallei van Reutel-en Scheriabeek.

De oudst bekende schrijfwijze is Beveclare (1087). De dorpsheerlijkheid Beselare besloeg een groot deel van de gemeente en werd in 1705 tot markizaat verheven. Dorp bekend om zijn folkloristische heksenstoet.

Tijdens W.O. I werd het dorp volledig verwoest. De wederopbouw vlg. aanlegplan van architect H. Hoste (Brugge), herstelt in grote lijnen het vooroorlogse stratenpatroon. Het vooroorlogs kerkhof rondom de kerk verhuist echter buiten de dorpscentrum. Dorpskom gevormd door Beselareplaats en Kerkplein met belangrijke uitvalswegen in N.-, W.- en Z.O.-richting resp. Beselare-, Wervik- en Geluwestraat. Recente woonuitbreiding ten O.

Basisbebouwing met breedhuizen van één à twee bouwl. onder pannen zadeldaken.

Doorsnee-wederopbouwarchitectuur doorgaans vrij eenvoudig en in de lijn van het vooroologse, echter nu meer uniformiserend cf. meerdere eenheidsprojecten.

Buiten de dorpskom, verspreide hoevebouw meestal losse bestanddelen o.m. met boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type.

Uit archiefonderzoek blijkt dat verscheidene architecten medewerkten aan de wederopbouw van Beselare o.m. V. Degand (Brussel), C. Spriet (Izegem), J.

Marstboom en L. Janssens (Menen), C. Evrard (Elsene), E. Van Belle (Brugge), A.

Lener (Brussel), F. Lefever (Brussel), G. Boghemans (Menen), V. Provoost (Menen), J. Van Nieuwenhuyse (Kortrijk), E. De Loose (Brussel), V. Van Nieuwenhuyse (Ukkel), M. Dujardin (Komen), L. Hocepied (Moeskroen), R. Lemahieu (Gullegem), J. Maelschalk (Brussel), C. Debels (Kortrijk), C. Halsberghe (Menen).

Referentie(s) A.R., D.V.G.

MAES J.H., Gedenkboek van Beselare in de Eerste Wereldoorlog 1914-1918, Langemark, 1956.

I.D., Het markizaat van Beselare. 't Geslacht van der Woestinne. Burgelijke besturen. Met aanhangsel overfolklore en heksen. (Beselare), 1965.

I.D., Beselaarse plautsnamen en mengelingen, (Beselare), 1970.

I.D., Uit kerkelijk Beselare, (Beselare), 1960.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.

Relaties

maakt deel uit van Zonnebeke

Zonnebeke (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Arbeidershuizen

Sportlaan 20-24, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Beselareplaats

Beselareplaats (Zonnebeke)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Beselarestraat (Beselare)

Beselarestraat (Zonnebeke)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dadizelestraat

Dadizelestraat (Zonnebeke)

omvat Hoeve

Reutelhoekstraat 11A, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kerkplein

Kerkplein (Zonnebeke)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Markizaatstraat

Markizaatstraat (Zonnebeke)

omvat Polygoonbos en Reutelbeekvallei

Beselare, Geluveld, Zonnebeke (Zonnebeke)

omvat Sociale woonwijk van 1956

Alb. Rodenbach plein 1-11, 2-12, Steenmolenlaan 38-48, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Warden Oom Laan

Warden Oom Laan (Zonnebeke)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Wervikstraat

Beselare (Zonnebeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.