Lochristi

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lochristi
Deelgemeente Lochristi
Straat
Locatie Lochristi (Lochristi)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Lochristi (geografische inventarisatie: 01-01-1993 - 31-12-1993).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Lochristi grenst in het westen aan Desteldonk en Oostakker (deelgemeenten van stad Gent), ten noorden aan Zaffelare, ten oosten aan Zaffelare en Zeveneken en in het zuiden vormt de Lede de grensbeek met Destelbergen en Beervelde. Lochristi heeft een oppervlakte van 2.103 hectare en telt 8.936 inwoners (1991).

Gelegen in de Vlaamse Zandstreek vertoont het landschap van noord naar zuid een afwisseling van hogere en drogere zandruggen en natte beekdepressies. Op de tot heidegronden gedegenereerde hogere zandstroken ontstonden van west naar oost verlopende oude verkeerswegen namelijk de Antwerpse Steenweg, een heerweg die de gemeente Lochristi midden doorsnijdt, en de Oude Veldstraat (zie Zaffelare) in het noordoosten. Het landschap wordt ook van west naar oost doorsneden door de Westlede en de Lede, dit zijn door kanalisering in de 13de-14de eeuw rechtgetrokken natuurlijke waterlopen.

De oude vorm van Lochristi is "Lo", in het Germaans "open plek in een bos" en oorspronkelijk doelend op de open plek in het Lobos. In 1210 was de oudste vennelding "Lo" al verruimd tot een groter gebied den Lobos. Lochristi maakte met het later (1287) van Lochristi afgescheiden Zeveneken, deel uit van het bosrijk gebied ten noordoosten van Gent dat zich uitstrekte tot Lokeren en gemeenschappelijk bezit was van het dorp Achtene, een nederzetting op de grens van Lochristi en Oostakker. Dit gebied werd door de Heilige Amandus aangekocht als bezit voor de door hem te Gent gestichte Sint-Baafsabdij. Door verdeling van het abdijbezit in 819 tussen de kloostergemeenschap en de abt werd de Sint-Baafsheerlijkheid een abbatiaal goed. Vanaf 1067 was de Heilige Kerstkerk (gelegen op het Sint-Baafsdorp naast de Sint-Baafsabdij te Gent) de parochiekerk van de later afzonderlijke parochies Lochristi, Zeveneken, Zaffelare, Oostakker, Desteldonk en Mendonk (samen de Sint-Baafsheerlijkheid vormend). De bezittingen van Sint-Baafsabdij werden gedurende de Noorrnanneninvallen in de 9de eeuw geüsurpeerd door de Graaf van Vlaanderen en na terugkeer van de monniken in het begin van de 12de eeuw gedeeltelijk gerestitueerd, voornamelijk het zuidelijke en oostelijke deel van Lochristi dat in de 13de eeuw in cultuur werd gebracht. Lobos zou pas in de 14de eeuw ontgonnen zijn. Administratief behoorde Lochristi tot de kasselrij van de Oudburg van Gent. Vanaf de 14de eeuw werd sancti Christi toegevoegd aan de naam Lo om het gebied te onderscheiden van andere abdijbezittingen met de naam Lo. Tussen 1221 en 1280 werd Lochristi een afzonderlijke parochie. Het noordwestelijk deel van Lochristi werd door de graaf langer achtergehouden en later gerestitueerd aan de Sint-Baafsabdij, doch deze gebieden bleven afzondelijke entiteiten. Het betreft onder meer de keure van Hijile die in 1560 aan de abdij werd overgedragen en het laatschap Heindrikslaar. De oudste plaatsnaam op Lochristi is Hijfte dat reeds in 1187 voor het eerst wordt vermeld. Heindrikslaar omvatte het (verdwenen) Oude hof, waarschijnlijk de oudste boerderij van Lochristi die tot 1228 rechtstreeks werd uitgebaat door de Sint-Baafsabdij en als een zeer oud ontruimingscentrum wordt beschouwd, en de aansluitende nederzetting aan de Dorpsstraat ten noorden van de Antwerpse Steenweg, ontstaan door ontginning in de 12de eeuw. Dit wordt gestaafd door het bestaan in 1156 van een kapel te Lochristi, waarschijnlijk ter hoogte van de huidige parochiekerk aan de Antwerpse Steenweg. Een tweede nederzetting gepaard gaande met een systematische algehele ontginning van het gebied vond meer zuidwaarts plaats aan de Antwerpse Steenweg en gaf in de 13de eeuw aanleiding tot het ontstaan van het typische straatdorp thans gevormd door DorpWest en Dorp-Oost. De "curses" Lichtelaar en Roeselaar, gelegen op de oude weg (Voordestraat) van Achtene naar Lobos, zouden respectievelijk in de 12de en 13de eeuw als ontginningscentra van de Gentse Sint-Baafsabdij opgericht zijn. Met de dood in 1563 van Lucas Munich, laatste abt van de Sint-Baafsabdij ging Lochristi met de rest van de Sint-Baafsheerlijkheid over in handen van het bisdom Gent. Roeselaar dat ingericht was als kasteel van de abt werd van den af de zomerresidentie van de Gentse bisschop. In 1800 werd Lochristi een gemeente. Kenmerkend voor Lochristi sinds de laatste decennia van de 19de eeuw is de bloementeelt, voornamelijk begonia's en azalea's. Opvallend voor het landschap en voornamelijk geconcentreerd aan de Antwerpse Steenweg zijn de bloemisterijbedrijven met hun serrebouw. Ook de vele rechthoekige bakstenen watertorens getuigen van deze bedrijvigheid.

  • Archief bisdom Gent, LAVAUT J.B., Notice sur l'Eglise et la commune de Loo-Christi, Gand, 1864 (manuscript).
  • DE POTTER F.-BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost- Vlaanderen, reeks I, deel 6, Gent, 1864-1870.
  • GYSSELING M., De naam Lochristi. in Heemkundig Nieuws, XIII, 3/4, 1985, p 3.
  • GYSSELING M., Peiling naar de vroege geschiedenis van Lochristi, in Heemkundige Kring "De Oost-Oudburg, Jaarboek XXV, 1988, p. 9-40.
  • VERHULST A.E., De Sint-Baafsabdij te Gent en haar grondbezit (VIIe - XIVe eeuw), Brussel, 1958, p. 187-199, 206-226.
  • VERVAET A., Rond kerk en kasteel te Lochristi, Brochure Heemkundige wandeling op 8.9.199).
  • WERKCOMITE. Lochristi graag gezien. Lochristi, 1991.

Bron: Lanclus K. & Verbeeck M. 1993: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Evergem - Lochristi, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1993

Relaties

maakt deel uit van Lochristi

Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Antwerpse Steenweg

Antwerpse Steenweg (Lochristi)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Bloemistenhuisje

Bosdreef 48, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenarbeiderswoning

Dorpsstraat 105, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenwoning

Lichtelarestraat 43, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

omvat Boerenwoning

Doornzelestraat 27, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenwoning

Verleydonckstraat 38, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenwoning

Verleydonckstraat 22, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenwoning

Verleydonckstraat 20, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenwoning

Lichtelarestraat 52, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenwoning

Lichtelarestraat 44, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenwoning

Bosstraat 48, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenwoning

Verleydonckstraat 2, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenwoning

Pauwstraat 48, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenwoning

Pauwstraat 106, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenwoning

Pauwstraat 129, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenwoning

Smalle Heerweg 9, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenwoning

Smalle Heerweg 16, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenwoning

Denen 119, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenwoning

Verleydonckstraat 26, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Brouwerswoning

Dorp-Oost 5, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis

Dorp-West 21, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis

Dorp-West 138, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis

Dorp-West 101, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dekenijstraat

Dekenijstraat (Lochristi)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dorpswoning

Kapelleken 40, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

Boskapellaan 2, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dorpswoning

Veldstraat 12, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dorpswoning

Dorp-West 92, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dorpswoning

Dorp-West 74, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dorpswoning

Boskapellaan 32, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dorpswoning

Bosdreef 104, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dorpswoning

Nieuwstraat 40, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Drie boerenarbeidershuizen

Boskapellaan 15-19, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

omvat Gemeentehuis van Lochristi

Dorp-West 52, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Gloriëtte

Dorp-Oost 21, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

omvat Heilige Antoniuskapel

Dorpsstraat zonder nummer, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

omvat Herberg

Hijfte-Center 1, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herberg In 't Kapelhof

Boskapellaan 38, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Dorp-Oost 41, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herenhuis

Dorp-Oost 13, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve

Pauwstraat 15, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve

Smalle Heerweg 166, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve

Hijfte-Center 51, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve

Bosstraat 12, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve

Hoekskensstraat 99, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve

Hoekskensstraat 126, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve

Ommegangstraat 8, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve De Denen

Denen 121, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve Goed ten Ackere

Hijftestraat 31, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve Lichtelare goed

Lichtelarestraat 45, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve Loose goed

Beerveldse Baan 2, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met duiventoren

Smalle Heerweg 62, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Bosdreef 79, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Bosstraat 31, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Beerveldse Baan 20, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Pauwstraat 154, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Ringstraat 9, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Ringstraat 10, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Slagmanstraat 37, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Smalle Heerweg 162, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Oude Veldstraat 18, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Smalle Heerweg 164, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Hijftestraat 57, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Voordestraat 37, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Bunder 19A, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Hijfte-Center 21-23, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Verleydonckstraat 58, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Boskapellaan 7, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Bosstraat 29, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Doornzelestraat 20, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Verleydonckstraat 52, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Verleydonckstraat 15, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met omgrachting

Pauwstraat 108, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

omvat Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lobos

Boskapellaan zonder nummer, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

omvat Klooster van de Zusters van Barmhartigheid van Ronse

Hijfte-Center 35, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Langgestrekte hoeve

Pauwstraat 119, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Langgestrekte hoeve

Dorpsstraat 87, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

omvat Neoclassicistische villa

Dorp-Oost 17-19, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

omvat Oorlogsmonument

Dorp-Oost zonder nummer, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

omvat Oud Gemeentehuis en Vredegerecht van Lochristi

Dorp-Oost 1, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Middelares

Hijfte-Center zonder nummer, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Pastorie

Dorp-West 31, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

omvat Pastorie

Hijfte-Center 40, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Rostijnenstraat

Rostijnenstraat (Lochristi)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Rustoord Sint-Pieter

Dorp-Oost 46, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Schoolstraat

Schoolstraat (Lochristi)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Slagerij

Dorp-West 47, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Sokkelkapel

Ringstraat zonder nummer, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Staakkapel

Braamstraat zonder nummer, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stelplaats van buurtspoorlijn

Denen 1, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Twee boerenarbeiderswoningen

Ommegangstraat 16, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Twee boerenwoningen

Kapiteinsstraat 23-25, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Twee dorpswoningen

Nieuwstraat 21-23, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Twee hoeven

Dorpsstraat 24-26, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Twee hoeven met losse bestanddelen

Verleydonckstraat 44, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

omvat Villa Braeckman met tuin en Onze-Lieve-Vrouwkapel

Kapelleken zonder nummer, Dorp-West 148, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

omvat Villa Ch. Vuylsteke

Dorp-West 73, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Villa J. De Puysseleyr

Dorp-West 93, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Villa ontworpen door Emile De Nil

Denen 61, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Villa Van Eeckhoute

Dorp-West 89, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

omvat Villa's Van der Linden

Dorp-West 57-59, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.