Zeveren

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Deinze
Deelgemeente Zeveren
Straat
Locatie Zeveren (Deinze)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Deinze (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gemeente ten noordwesten van de stad Deinze met een oppervlakte van 370 ha en 763 inwoners (1981). Sinds 1970 gefusioneerd met Deinze. Grenzend ten noorden met de Scheerbeek aan Vinkt en aan Meigem, ten oosten en ten zuiden met de Zeverenbeek aan Deinze en ten westen aan Vinkt. Gelegen in de Vlaamse Zandstreek. Vrij vlak landschap, met een waardevol gebied aan de vallei van de Zeverenbeek.

De steenwegen van Deinze naar Vinkt (met vernieuwd tracé van 1855) en van Wontergem naarMeigem doorkruisen de gemeente. Oudste vermelding als Severne (gelegen aan de Zeverenbeek) in 1123-1146. Het was een vorstelijk domein midden 16de eeuw verpacht aan de heren van Meulebeke. In 1577 werd de dorpsheerlijkheid, opgericht door de priorij van Papinglo (Maldegem), afhangend van de Sint-Baafsabdij, verenigd met de heerlijkheid Ter Meersch of Ter Vaalt onder Pieter de Bevere. Aldus kwam de heerlijkheid Zeveren onder het leenhof van de Oudburg. Latere eigenaars waren de familie de Caluwaert, de Beer en als laatste G.J. Mauhood-De Pattijn (tot eind 18de eeuw). De heerlijkheid Ter Meersch werd in 1655 tot baronie verheven.

Tijdens het Ancien Régime werd de gemeente administratief verdeeld in een oostelijke helft ressorterend onder de Oudburg van Gent en een westelijke helft behorend tot de kasselrij van Kortrijk, beide ambtsgebieden werden gescheiden door de Bekaertswegel.

Romeinse vondsten wijzen op een oude oorsprong van de nederzetting, gelegen aan een Romeinse heerbaan, de huidige Kouter-, Processie- en Izegemstraat. In de nabijheid werd ook de eerste Sint-Amanduskerk gebouwd door de Sint-Baafsabdij in opdracht van de Gentse kastelein Rogier die zijn "Goed 't Severin" aldaar overgedragen had aan de priorij van Papinglo, afhankelijk van Sint-Baafs, om er een altaar te stichten.

Voorts waren er enclaves van de heerlijkheden van Honschote, Wiericx, Leistraat, Herlebant, Ter Spelt, Roodonk en Lijkhuize.

Nog landelijke gemeente met verspreide bebouwing, thans voornamelijk met woonfunctie voor pendelaars naar Deinze of Gent.

  • DE POTTER F. - BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks I, deel 8, Gent, 1864-1870.
  • VAN STEENKISTE G. - VAN DER EECKEN W., Zeveren, in Het Land van Nevele, IV, 1, 1973, p. 6- 16.

Bron: Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1991

Relaties

maakt deel uit van Deinze

Deinze (Oost-Vlaanderen)

omvat De Broeken

Vinktstraat (Deinze)

omvat Hoeve

Hoenderveldstraat 5, Deinze (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Vinktstraat 1, 1A, Deinze (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoeve Schaapsdries

Hoenderveldstraat 22, Deinze (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Izegemstraat (Zeveren)

Izegemstraat (Deinze)

omvat Kapel van Sint-Amandus

Sint-Amandusstraat zonder nummer, Deinze (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kerkstraat

Kerkstraat (Deinze)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kouterstraat

Kouterstraat (Deinze)

omvat Lange Meerskant

Lange Meerskant (Deinze)

omvat Leeuwstraat

Leeuwstraat (Deinze)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Schave (Zeveren)

Schave (Deinze)

omvat Vallei van de Zeverenbeek

Deinze, Grammene, Vinkt, Zeveren (Deinze)

omvat Wierookstraat (Zeveren)

Wierookstraat (Deinze)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.