Sint-Martens-Leerne

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Deinze
Deelgemeente Sint-Martens-Leerne
Straat
Locatie Sint-Martens-Leerne (Deinze)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Deinze (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Fusiegemeente met Deinze van 379 ha met 820 inwoners (1981). Grenzend ten noorden aan Drongen, ten oosten aan Sint-Martens-Latem en Deurle, ten zuiden met de Leie aan Deurle en Bachte-Maria-Leerne, ten westen, eveneens met de Leie, aan Bachte-Maria-Leerne en Vosselare.

Gelegen in de Vlaamse Zandstreek. Oorspronkelijk voornamelijk akkerland, met natte weiden in de lager gelegen, vochtiger gronden nabij de Leie op de zuidoostelijke grens van de gemeente. Een hoger gelegen kouter met matig droge tot natte zand- en lemige zandbodem, strekt zich uit in zuidwestelijke-noordoostelijke richting langs de alluviale vallei van de Leie.

De steenwegen Gent-Tielt en Gent-Nevele doorkruisen de gemeente. Archeologisch onderzoek van crernatiegraven in de nieuw verkavelde woonwijk in de Damstraat bracht een belangrijke Romeinse nederzetting uit het vierde kwart van de 2de eeuw tot het eerste kwart van de 3de eeuw aan het licht.

Voor het eerst vermeld in 1192 als Lederna, in 1206 Lederne Sancti Martini. De heerlijkheid ressorteerde onder de heren van Nevele. Andere heerlijkheden hier waren deze van Hansbeke, Dentergem en Gampelare. In de 14de eeuw waren reeds verschillende belangrijke hoeven vermeld.

De geschiedenis van de kerk klimt zeker op tot 1206, en was toen in het bezit van het kapittel van Doornik. De tienden werden gelicht door de abt van Drongen, het kapittel van Doornik en de pastoor van de parochie. Bebouwingsverdichting nabij het kruispunt van de steenwegen Deinze-Gent en Nevele-Nazareth (het centrum met kerk aan de Leernsesteenweg) en in de landelijke wijk Engelenhoek. Laatste decennia geëvolueerd tot residentieel woondorp aan de Leie.

  • DE POTTER F. - BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks I, deel 4, Gent, 1864-1870.
  • VAN HOOREBEKE W., Leerne aan-de-Leie, Ooidonk, in De Vlaamse Toeristische Bibliotheek, 36, 1964.
  • VERMEULEN A., De Leie, natuur en cultuur, Tielt, 1986.

Bron: Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1991

Relaties

maakt deel uit van Deinze

Deinze (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Blauwpoortstraat

Blauwpoortstraat (Deinze)

omvat Brugdraaiershuis en herberg De Fontein

Leiehoek 3, Deinze (Oost-Vlaanderen)

omvat Burg. van Crombrugghelaan

Burg. van Crombrugghelaan (Deinze)

omvat Damstraat

Damstraat (Deinze)

omvat Engelhoekstraat

Engelhoekstraat (Deinze)

omvat Kasteeldomein van Ooidonk en Leiemeersen

Astene, Bachte-Maria-Leerne, Deinze, Sint-Martens-Leerne (Deinze), Deurle (Sint-Martens-Latem)

omvat Kasteeldomein van Sint-Martens-Leerne en omgeving

Sint-Martens-Leerne (Deinze), Drongen (Gent)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kasteeldreef

Kasteeldreef (Deinze)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Moerstraat

Moerstraat (Deinze)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Veerstraat (Sint-Martens-Leerne)

Veerstraat (Deinze)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.