Wevershuisjes

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Molenstraat
Locatie Molenstraat 89B, 91-93, 97-99, Turnhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Turnhout (adrescontroles: 27-02-2007 - 27-02-2007).
  • Inventarisatie Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Wevershuisjes

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Wevershuisjes

Deze bescherming is geldig sinds 10-06-1992.

Beschrijving

Groep van vijf wevershuisjes van elk twee traveeën (3,5 meter) en één bouwlaag onder zadeldak (nokrichting parallel aan de straat, Vlaamse pannen), wellicht opklimmend tot de 17de of de 18de eeuw.

Verankerde, bakstenen lijstgevels in spiegelbeeldschema op bakstenen plint met lagere achtergevel op gecementeerde plint; deels gecementeerde zijpuntgevel met muurvlechtingen, doch verlaagd aandak; nummers 97-99 met houten kroonlijst op klossen. Rechthoekige, beluikte vensters met houten latei en dorpel; aangepast houtwerk (nummers 97-99). Dito houten deurtjes onder houten latei, in de voorgevel met bovenlicht, in de achtergevel tussen beluikte, houten bolkozijnen.

Oorspronkelijk stond het weefgetouw in het achterste, lager en dus het warmste deel van de woning; de stookplaatsen zijn per twee huisjes gekoppeld.

Driebeukige langsschuur van zes traveeën (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), opklimmend tot het vierde kwart van de 19de eeuw en eerste kwart van de 20ste eeuw; aanleunend sanitair. Gekasseide koer met notelaar.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. A/0289/1-2.
  • DE KOK H., Gids voor het oude Turnhout en omgeving, Dl. 1, Stad Turnhout, Antwerpen, 1980, p. 129-133.
  • SCHELLEKENS J., Turnhout. De Hoofdstad van de Kempen, Zaltbommel, 1949, p. 31, 91.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

maakt deel uit van Molenstraat

Molenstraat (Turnhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.