erfgoedobject

Wevershuisjes

bouwkundig element
ID
12154
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12154

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Wevershuisjes
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd monument Wevershuisjes
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Groep van vijf wevershuisjes van elk twee traveeën (3,5 meter) en één bouwlaag onder zadeldak (nokrichting parallel aan de straat, Vlaamse pannen), wellicht opklimmend tot de 17de of de 18de eeuw.

Verankerde, bakstenen lijstgevels in spiegelbeeldschema op bakstenen plint met lagere achtergevel op gecementeerde plint; deels gecementeerde zijpuntgevel met muurvlechtingen, doch verlaagd aandak; nummers 97-99 met houten kroonlijst op klossen. Rechthoekige, beluikte vensters met houten latei en dorpel; aangepast houtwerk (nummers 97-99). Dito houten deurtjes onder houten latei, in de voorgevel met bovenlicht, in de achtergevel tussen beluikte, houten bolkozijnen.

Oorspronkelijk stond het weefgetouw in het achterste, lager en dus het warmste deel van de woning; de stookplaatsen zijn per twee huisjes gekoppeld.

Driebeukige langsschuur van zes traveeën (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), opklimmend tot het vierde kwart van de 19de eeuw en eerste kwart van de 20ste eeuw; aanleunend sanitair. Gekasseide koer met notelaar.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. A/0289/1-2.
  • DE KOK H., Gids voor het oude Turnhout en omgeving, Dl. 1, Stad Turnhout, Antwerpen, 1980, p. 129-133.
  • SCHELLEKENS J., Turnhout. De Hoofdstad van de Kempen, Zaltbommel, 1949, p. 31, 91.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wevershuisjes [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12154 (Geraadpleegd op )